Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2003: Handelsnettot för november lägre än väntat

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 11:55 CET

Den svenska varuexporten under november 2003 uppgick till 68,9 miljarder kronor och varuimporten till 58,0 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 10,9 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 10,9 miljarder kronor under november 2003. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg högre med ett medianvärde på 12,5 miljarder kronor. För november 2002 var överskottet 12,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde under november 2003 uppgick till 68,9 miljarder kronor och varuimportens till 58,0 miljarder kronor. Varuexporten har därmed minskat i värde med 3 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört med november 2002. Antalet vardagar under november 2003 var en färre jämfört med november 2002.

Handeln med länder utanför EU gav under november 2003 ett överskott på 11,9 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 1,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,0 miljarder kronor för november 2003 jämfört med 12,9 miljarder för oktober 2003. För september 2003 var motsvarande värde 13,7 miljarder.

Handelsnettot för januari-november 2003 gav ett överskott på 137,1 miljarder kronor

Hittills under året (januari-november) har värdet av varuexporten och varuimporten ökat med 3 procent vardera jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet uppgick till 748,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 611,3 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-november 2003 gav därmed ett överskott på 137,1 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 133,8 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar
De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Statistikprogram
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-01-26 kl. 10.00.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
Epost runo.samuelsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För tabell, se www.scb.se/templates/pressinfo____69446.asp