Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2009, i löpande priser

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:36 CET

För grafer och tabeller, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285103.aspx

Lågt handelsnetto i november

Varuexporten uppgick under november till 84,8 miljarder kronor och varuimporten till 83,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,8 miljarder kronor under november 2009 enligt preliminära beräkningar. För november 2008 var överskottet 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under november uppgick till 84,8 miljarder kronor och varuimportens till 83,0 miljarder. Varuexportens värde minskade med 7 procent och varuimportens med 5 procent jämfört med november 2008.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 8,6 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 6,8 miljarder.

Antalet vardagar i november var en mer jämfört med november 2008.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,3 miljarder kronor för november och 5,9 miljarder för oktober. För september var motsvarande värde 6,6 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – november 2009 gav ett överskott på 87,3 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten minskat med 18 procent. Varuimporten har minskat med 19 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 912,1 miljarder kronor, och värdet av varuimporten till 824,8 miljarder. Handelsnettot för januari – november 2009 gav därmed ett överskott på 87,3 miljarder kronor. För motsvarande månader 2008 noterades ett överskott på 96,9 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-26 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se