Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, oktober 2011, i löpande priser: Handelsnettot 7,8 miljarder i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 10:41 CET

Varuexporten uppgick under oktober till 103,3 miljarder kronor och varuimporten till 95,5 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,8 miljarder kronor under oktober 2011 enligt preliminära beräkningar. För oktober 2010 var överskottet 5,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under oktober uppgick till 103,3 miljarder kronor och varuimportens till 95,5 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 3 respektive 1 procent jämfört med oktober 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 15,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 8,0 miljarder.

Antalet vardagar i oktober var lika många som i oktober 2010.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 9,5 miljarder kronor för oktober 2011 och 9,6 miljarder för september 2011. För augusti 2011 var motsvarande värde 9,6 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - oktober 2011 gav ett överskott på 72,8 miljarder kronor
Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 9 procent. Varuimporten har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 1015,3 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 942,5 miljarder. Handelsnettot för januari – oktober 2011 gav därmed ett överskott på 72,8 miljarder kronor. För motsvarande månader 2010 noterades ett överskott på 52,7 miljarder.
För tabell, se här!

Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-29 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Rickardsson

Tfn 08-506 946 12
E-post fornamn.efternamn@scb.se