Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2003: Rekordhögt handelsnetto för september

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:13 CET

Den svenska varuexporten under september 2003 uppgick till 74,2 miljarder kronor och varuimporten till 57,5 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 16,7 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 16,7 miljarder kronor under september 2003. För september 2002 var överskottet 11,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde uppgick under september 2003 uppgick till 74,2 miljarder kronor och varuimportens till 57,5 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 10 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 3 procent jämfört med september 2002. Antalet vardagar under september 2003 var en fler jämfört med september 2002.

Handeln med länder utanför EU gav under september 2003 ett överskott på 15,6 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 1,1 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 14,9 miljarder kronor för september 2003 jämfört med 14,0 miljarder för augusti 2003. För juli 2003 var motsvarande värde 13,1 miljarder.

Handelsnettot för januari-september 2003 gav ett överskott på 111,0 miljarder kronor
Hittills under året (januari-september) har värdet av varuexporten och varuimporten ökat med 3 procent vardera jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet uppgick till 601,3 miljarder kronor och varuimportvärdet till 490,3 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-september 2003 gav därmed ett överskott på 111,0 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 109,6 miljarder kronor.

Förtabell, se www.scb.se

Definitioner och förklaringar
De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Statistikprogram
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-11-25 kl. 10.00.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Pia-Lena Johansson
Tfn 08-506 943 37
Epost pia-lena.johansson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.