Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2010, i löpande priser: Ökad varuhandel i september

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:41 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302312.aspx

Varuexporten uppgick under september till 102,9 miljarder kronor och varuimporten till 94,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 8,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,1 miljarder kronor under september 2010, enligt preliminära beräkningar. För september 2009 var det ett överskott på 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september uppgick till 102,9 miljarder kronor och varuimportens till 94,8 miljarder. Varuexportens värde ökade med 16 procent och varuimportens ökade med 13 procent jämfört med september 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,7 miljarder.

Antalet vardagar i september var lika många som i september 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,4 miljarder kronor för september 2010 och 5,3 miljarder för augusti 2010. För juli var motsvarande värde 5,3 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - september 2010 gav ett överskott på 48,4 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 12 procent. Varuimporten har ökat med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 829,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 781,2 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2010 gav därmed ett överskott på 48,4 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 72,2 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-11-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Runo Samuelsson
Tfn 08- 506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se