Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2012, i löpande priser: Fortsatt svag utrikeshandel

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:59 CEST

Varuexporten uppgick under september till 95,1 miljarder kronor och varuimporten till 87,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,5 miljarder kronor under september enligt preliminära beräkningar. För september 2011 var överskottet 9,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september uppgick till 95,1 miljarder kronor och varuimportens till 87,6 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 13 respektive 12 procent jämfört med september 2011. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 4,2 miljarder.

Antalet vardagar i september var två mindre jämfört med september 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,6 miljarder kronor för september 2012 och 6,3 miljarder för augusti 2012. För juli var motsvarande värde 6,2 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - september 2012 gav ett överskott på 59,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 2 procent medan varuimportens värde minskat med 3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 885,7 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 826,1 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2012 gav därmed ett överskott på 59,6 miljarder kronor. För motsvarande månader 2011 noterades ett överskott på 55,3 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____342236.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.