Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Varuflödesundersökningen har startat

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:00 CEST

SIKA och SCB genomför nu en varuflödesundersökning inom ett antal stora branscher. Undersökningen är den enda i sitt slag i Europa, där godset studeras oberoende av vilket transportsätt som används.

Totalt kommer 12 000 arbetsställen inom industri, partihandel och gruvor/mineralbrott att undersökas under en tolvmånadersperiod. Enkäter har redan börjat sändas ut med frågor om bland annat vikt på den transporterade varan, transportsätt, lasttyp, varuslag och varuvärde.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av SIKA. Resultaten från undersökningen ingår som en av de huvudsakliga datakällorna till de svenska godstransportmodellerna. Myndigheter som till exempel SIKA, Vägverket och Banverket använder modellerna i den nationella långsiktiga planeringen av vägar och järnvägar. Undersökningen har genomförts på nationell nivå en gång tidigare, under år 2001.

Utvecklingsarbetet har skett i samarbete mellan SIKA, SCB, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Vägverket och Vinnova. Resultaten beräknas vara klara under våren 2006 och ingår i Sveriges officiella statistik.


Statistikansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Lars Werke, telefon: 019-17 68 57, e-post: lars.werke@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.