Piratpartiet

Varumärkesförfalskning för cigaretter ingen hälsoprioritet, säger WHO

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2012 07:41 CEST

Världshälsoorganisationen (WHO) har beslutat att ta bort alla referenser till förfalskning i sitt nya arbetsdokument om tobak och hälsa. Man inte tycker att varumärkesrätten bör blandas ihop med allmänna diskussioner om hälsa. Piratpartiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter välkomnar beslutet och menar att den globala politiken äntligen börjar röra sig bort från immaterialrättsdiskussioner.

Tobaksindustrin är en av de högst beskattade industrierna i världen och man har på internationell nivå länge diskuterat frågan om skattefusk i samband med cigarettimport. I samband med dessa diskussioner har tobaksbolagen ofta och gärna stuckit in även varumärkesintrång. De engelska orden "contraband" (varor för vilka skatter inte betalats) och "counterfeit" (varor som inte är korrekt märkta) låter sig nämligen gärna blandas ihop.

- Oförmågan att hålla isär de juridiska begreppen "contraband" och "counterfeit" är ett problem för världshandeln, säger Amelia Andersdotter, europaparlamentariker för Piratpartiet. Det är en sak att importörer och försäljare inte betalar skatter på cigaretter, en helt annan sak att cigaretterna inte bär rätt varumärke och ytterligare en annan sak när cigaretterna inte innehåller det slutkonsumenten förväntar sig att cigaretten ska innehålla. Den konsekventa sammanblandningen av dessa begrepp i internationella avtal gör det svårt att åtgärda faktiska risker som kan uppstå för slutkonsumenter vid varuförfalskning. Det ensidiga fokuset på industriskydd är skadligt både för staten och för medborgarna.

- Därför är det väldigt glädjande att Världshälsoorganisationen nu erkänner den här problematiken och ändrar sina texter, fortsätter Andersdotter. Förhoppningsvis spiller det här erkännandet av förfalskningsproblemets många aspekter över på läkemedelsdebatten och andra industrier där produktförfalskning och varumärkesförfalskning sammanblandas. För konsumentsäkerheten är det här ett tydligt steg framåt.

Förfalskade cigaretter utgör 34% av Europaunionens totala beslagtagningar av varor vid unionens tullar varje år. Unionen har slutit särskilda avtal om gränsåtgärder mot cigarettförfalskning med fyra världsledande tobaksproducenter mellan åren 2004-2010. I unionens avtal med British American Tobacco (BAT) från 2010 finns det ingen definition av "contraband", men därmed tydligt utskriven definition av "counterfeit". Enligt BAT har man dock en tydlig intern definition av begreppet contraband.

Piratpartiet  är ett svenskt, politiskt parti som grundades 2006. Partiets politiska verksamhet riktar sig mot informationshantering i det nya samhället, och hur vi i lagar och affärsverksamheter hanterar informations- och kunskapsflöden. Piratpartiet står för ett ideal om informationsautonomi för varje individ - fri kunskapsdelning, fri kulturdelning och varje persons frihet att själv välja vilken data som tillgängliggörs och åt vem under vilken tid.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet har också många systerpartier i andra europeiska länder, vissa av dem med folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Ett internationellt och ett europeiskt samarbete har funnits sedan 2006.