Varyag Resources

VARYAG FÖRVÄRVAR SKOGSBOLAG I IRKUTSK REGIONEN

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 14:53 CEST

Varyag Resources har ingått ett avtal att teckna aktier för RR 250 miljoner i en nyemission i OOO Nebelsky. Genom denna investering kommer Varyag att äga 50% av aktierna i bolaget. Det är Varyags avsikt att överföra 50% av detta finansieringsbehov till Vostok Nafta Investment efter slutförande av vissa legala formaliteter. Detta medför att samtliga investeringar i ryska skogsbolag fortsätter att vara ägda till lika delar mellan Varyag och Vostok Nafta Investments. Följaktligen blir Varyags nettoinvestering i detta projekt RR 125 miljoner motsvarande ca SEK 33,1 miljoner. Likviden från från nyemissionen kommer att användas för att uppföra ett nytt sågverk i OOO Nebelsky med en kapacitet av 100.000 kubikmeter torkade sågade trävaror.

OOO Nebelsky är ett ryskt avverknings och skogsbolag beläget i staden Magistralny i Irkutskregionen. Bolagets huvudsakliga tillgångar är två skogslicenser på en yta av 90.000 hektar, skogsreserverna uppgår till 16,92 miljoner kubikmeter, årlig tillåten avverkning är 246.000 kubikmeter och nuvarande avverkningsgrad uppgår till 82% av den tillåtna årliga averkningen. Skogen har en hög koncentration av moget barrträ, företrädesvis tall och lärk, vilket innebär produktion av sågtimmer med hög kvalitet. Bolaget äger en nedre landningsdepå om 10.5 hektar, innehållande ett mindre sågverk, beläget vid Baikal Amur (BAM) järnvägen som förbinder Östra Sibirien med den ryska Stilla havskusten och Kina.

Varyags förvaltare, Taiga Capital, har identifierat utvecklingspotential i att kombinera OOO Nebelskys rörelse med OOO Lesprom (pressmeddelande 31 Maj 2007) och bygga ett nytt storskaligt sågverk med en årlig produktion av 100.000 kubikmeter sågade trävaror. Investment managern menar att investeringen i Nebelsky innebär en spännade tillägg till Varyags skogsbolag i Östra Sibirien. Genom dessa förvärv har de sammanlagda skogsbolagsinnehaven nu tillräcklig storlek för att noteras. Fokus kommer nu att skifta till att skapa finansiell och legal transparens i de av Varyag delägda bolagen.

Efter detta förvärv har den konsoliderade grupp av skogsbolag som Varyag är ägare i en årlig tillåten avverkning av 1,45 miljoner kubikmeter av vilket 550.000 kubikmeter motsvarar Varyags ägarandel efter hänsyn till ägande av Vostok Nafta och lokala minoritetsägare. Den sammanlagda sågverkskapaciteten är för närvarande ca 150.000 kubikmeter som förväntas öka till 320.000 kubikmeter, på konsoliderad basis, efter slutförande av investeringar i Viking sågverksprojektet och Nebelsky under 2008.

Ryssland har med stor marginal världens största skogsreserver. Ryssland gränsar till Kina som är världens största importör av trä och skogsprodukter. Efterfrågan på skogsprodukter är för närvarande stark från såväl den inhemska som exportmarknaderna. Ryska skogsbolag har tillgång till den kinesiska marknaden genom järnvägstransporter vilket är en väsentlig komparativ fördel relativt andra leverantörer.

Stockholm den 6 augusti 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, VD, tel. +46 70 486 1718
eller
Alex Williams, Investment Manager tel +7 495 933 5956

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Varyag Pressrelease 2007-08-06 (Svenska).pdf
Varyag Pressrelease 2007-08-06 (English).pdf

Om Varyag Resources
Varyag Resources är ett private equity bolag vars aktier handlas på First North listan vid Stockholmsbörsen. Affärsidén är att investera, aktivt förvalta och avyttra investeringar huvudsakligen i onoterade bolag inom naturresurssektorn i Ryssland och övriga OSS. Varyag Resources erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. www.varyag.se


Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.