upKeeper Solutions AB

Vasa sjukvårdsdistrikt väljer upKeeper

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 12:07 CET

Vasa sjukvårdsdistrikt har valt upKeeper för automatiska installationer och underhåll av operativsystem och programvaror på sina drygt 2000 datorer. 

Med upKeeper kommer Vasa sjukvårdsdistrikt, via en central konsol, kunna installera och uppdatera både operativsystem och applikationer, oberoende av om en dator befinner sig inom eller utanför AD:et.

Om Vasa sjukvårdsdistrikt
Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i söder befolkas av 166 250 invånare av vilka 51 % har svenska som modersmål, knappa 45 % finska som modersmål och cirka 4 % har något annat modersmål.

Administrativt upprätthåller sjukvårdsdistriktet ett sjukhus, nämligen Vasa centralsjukhus, som bedriver verksamhet i Kristinestad och Vasa. Sjukhuset erbjuder tjänster inom ett stort antal specialiteter som assisteras av många olika serviceenheter.

Hörnstenarna i sjukvårdsdistriktets verksamhet är specialkunnande och samarbete. 


Om upKeeper Solutions AB

Med upKeeper® automatiserar du all hantering av operativsystem och programvaror på dina datorer enklare, effektivare och mer dynamiskt än med något annat system. Du automatiserar installationer, ominstallationer och uppdateringar av programvaror och operativsystem från en central punkt. Målet med den automatiserade IT-miljön är att spara tid, pengar och samtidigt öka kvalitet och flexibilitet.

upKeeper Solutions AB utvecklar och säljer lösningar för att enkelt, snabbt och med hög kvalitet automatisera och effektivisera hanteringen av datormiljöer i företag och organisationer. Vi bedriver licensförsäljning, produktutveckling, samt support för produkten upKeeper®. Försäljningen sker genom indirekt försäljning. Bearbetning av kunder sker direkt och/eller i samarbete med certifierade återförsäljare.