Vasamuseets Vänner

Vasakanonen görs redo inför skjutningar

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 10:16 CEST

Vasakanonen, en nygjord kopia av en av Vasas 24-pundiga bronskanoner ska efter ett års förberedelser provskjutas med verkansskjutning den 22 oktober. Vid den historiska smedjan på Skeppsholmen har järnbeslag till lavett samt delar till ammunitionen tillverkats.

Tom Ward från Vasakanonprojektet och smeden Thomas Cederroth från TC Smide har vid Skeppsholmens Smedja utfört de avslutande arbetena med att färdigställa lavetten, den vagga som eldröret skall placeras på. Kanonen är därmed i det närmaste komplett inför de skjutningar som skall genomföras vid Bofors Test Center i Karlskoga.

Inom forskningsprojektet Vasakanon har en 24-pundig bronskanon gjutits vid Tierps Järnbruk. Eldröret har nu kompletterats med en lavett. Lavetten är uppbyggd av tio ekstycken med en vikt på cirka 300 kg som sedan förstärkts med järnbeslag och tidsenlig utrustning. Nio skruvar och hundra spikar håller ihop lavetten som får en totalvikt på cirka 400 kg och skall bära det ca 1300 kg tung eldröret. Alla järndetaljer är handsmidda av Tom Ward och Thomas Cederroth i Skeppsholmssmedjan. Skeppsholmens Folkhögskola upplät lokaler för den slutliga monteringen.

– Vi har nu kommit en god bit på väg i projektet. Nu färdigställer vi kanonen inför testskjutningarna. Kanonen kommer i alla detaljer att vara en exakt kopia av en av Vasas kanoner inklusive laddutrustning. Krutet är levererat och ammunitionen håller på att tillverkas vid Tierps Järnbruk, säger Bertil Björkman, ordförande för Vasamuseets vänförening.

Projektet som döpts till ”Projekt Vasakanon” har som mål att klarlägga hur sjöstrid gick till på 1600-talet. Genom att tillverka en kopia av en Vasakanon, använda kopior av samtida ammunition, krut och utrustning och genomföra skjuttester hoppas projektet på att många hittills obesvarade frågor kommer att finna sitt svar.  Det handlar bland annat om kanonens ballistiska egenskaper dvs. hur långt kunde man skjuta, vilken spridning hade kanonen, vilken verkan hade de olika ammunitionstyperna (rundkula, piklod, saxlod resp. kartescher). Hur var miljön ombord för kanonbesättningen under strid med tryck, buller och krutgaser. En kopia av en del av Vasas fartygssida liksom ett mastarrangemang har tillverkats och kommer att utgöra målet vid skjutningarna.

­– Jag är mycket nöjd med Tom Ward och Thomas Cederroths professionella smidesarbete. Det är historiskt smide av yttersta klass och väsentligt för forskningsprojektet, säger Fred Hocker, forskningsledare vid Vasanuseet.

För ytterligare information:

Bertil Björkman, tel. mobil. 070-398 83 18, alt. E-Post. Bertil.bjorkman@tele2.se

För koordination och högupplösta bilder, Mårten Granberg, tel. mobil. 070-764 01 00 alt. E-Post. margranberg@gmail.com

Besök även: http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/ och www.tcsmide.se


Föreningen Vasamuseets vänner bildades 1991. Föreningen ska stimulera till ökad kunskap om och större intresse för Vasamuseet samt med ekonomiskt stöd medverka till museets fortsatta utveckling. Genom medlemsavgifter från företag och enskilda medlemmar skapas medel för att driva projekt som ytterligare bidrar till Vasamuseets popularitet. Besök Även http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/