Vasakronan AB

Vasakronan säljer fastigheter till London & Regional

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 15:16 CET

Vasakronan säljer sex fastigheter i Stockholm till fastighetsbolaget London & Regional för 1 870 miljoner kronor. Försäljningen är ett led i Vasakronans förändrade strategi att ha en högre omsättningshastighet i portföljen för att skapa värde och utrymme för framtida investeringar.

Vasakronan säljer Stockmakaren 1 i Sundbyberg, Lysbomben 2, Lysbomben 3, Pegasus 6, Rörstrand 32 och Svea Artilleri 11 i Stockholm.

Köpare är London & Regional Properties, ett av Storbritanniens större privatägda fastighetsbolag. Genom sitt svenska dotterbolag vill de expandera i Skandinavien och norra Europa.

- Det är stabila hyresgäster med längre avtal i de här välbelägna
fastigheterna. Så den här portföljen passar oss helt klart, säger Thomas Lindeborg, Managing Director på London & Regional. Han säger sig vara positiv till den svenska fastighetsmarknaden, och ser en fortsatt bra utveckling framöver.

Försäljningspriset för fastigheterna 1 870 Mkr motsvarar marknadsvärdering vid årsskiftet 2002/2003. Försäljningen sker i bolagsform. Reavinsten uppgår till 605 Mkr, vilket efter avdrag för skatteeffekter och övriga kostnader uppgår till cirka 460 Mkr.

Försäljningen innebär att det löpande resultatet efter skatt försämras med cirka 20 Mkr på helårsbasis exklusive årets reavinst. Räntetäckningsgraden förbättras däremot. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning på 7,5 procent.

Sex personer i Vasakronan som arbetar med dessa fastigheter kommer att erbjudas anställningsmöjligheter i den överförda verksamheten.

- Förutom att agera kraftfullt på lokalhyresmarknaden kommer Vasakronan
också att öka omsättningshastigheten i fastighetsportföljen, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan.
- Genom denna affär frigör Vasakronan övervärden som ger utrymme för
framtida investeringar. De fastigheter vi nu säljer är ur strategiskt perspektiv lämpliga att sälja i rådande marknadssituation.

För vidare information vv kontakta
Thomas Lindeborg, MD, London & Regional Properties
tfn 08-456 32 51, Scandinavia mobil 070-624 85 03
Håkan Bryngelson, verkställande direktör, Vasakronan tfn 08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm, Vasakronan
tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan tfn 08-783 21 09


Fastigheter

Stockmakaren 1, Rissneleden Sundbyberg, 76 340 kvm
Lysbomben 3, Rålambsvägen Stockholm,16 156 kvm
Lysbomben 2, Fyrverkarbacken Stockholm, 15 253 kvm
Svea Artilleri 11,Löjtnantsgatan, Stockholm, 5 359 kvm
Pegasus 6, Slottsbacken Stockholm, 5 475 kvm
Rörstrand 32, Wallingatan Stockholm, 2 803 kvm

Summa:121 386 kvm

Stora på kontor. Större på människor.
Vasakronan AB är ett av Sveriges ledande fastighetsföretag och är inriktat på kommersiella fastigheter, främst kontor. Vasakronan finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan ägs av den svenska staten.