Näringsdepartementet

Vasallen och Vattenfall - pristagarna i Genomlyst2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 16:41 CEST

Vasallen och Vattenfall mottog i går pris för god redovisning i samband med Näringsdepartementets seminarium Genomlyst2004.

Genomlyst2004 ska stimulera till att kvaliteten i de statliga företagens rapportering höjs ytterligare, säger Eva Halvarsson, chef för Näringsdepartementets enhet för statligt ägande. Seminariet ska också bidra till ökat erfarenhetsutbyte mellan bolagen i frågor som rör rapportering och kommunikation.

I seminariet deltog ekonomichefer, informationschefer, verkställande direktörer och styrelseordföranden i de statliga företagen.

Juryns helhetsomdöme av Vasallens årsredovisning är att det är ett gediget, verksamhetsnära dokument och den överskådliga layouten uppmuntrar till vidare intressant läsning.

Juryns helhetsomdöme av Vattenfalls redovisning är att den är läsvärd, lättorienterad, ambitiös och proffsig.

I juryn som har bedömt årsredovisningarna och delårsrapporterna från företagen med statligt ägande ingick Björn Drakenward, Carnegie, Mikael Gunnarsson, Carnegie, Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomijournalist Affärsvärlden och författare, Carl Rosén, Chef ägarfrågor och information, 2:a AP-fonden, Walter Schuster, professor Handelshögskolan, Claes Trollestad, docent Etikakademin, Per Wardhammar, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.

Lär mer om underlaget för juryns bedömningar och slutsatser i broschyren Genomlyst2004 som finns att hämta på: www.regeringen.se/statliga_foretag

Kontakt:
Elisabet Johansson
Kansliråd
08405 28 93
070-2441041

Eva Halvarsson
Chef för enheten för statligt ägande
08-405 36 18