Vasamuseet

Vasamuseets Fred Hocker ny ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 14:52 CET

Vid en högtidssammankomst den 15 november presenterade Kungliga Örlogsmannasällskapet sina nya ledamöter. En av dem är Vasamuseets Fred Hocker.
– Kungliga Örlogsmannasällskapet står för en lång tradition av örlogsforskning och många av de tidiga fynden från Vasa publicerades i dess Tidskrift i sjöväsendet, så det är en stor ära för mig att bli invald. Och det är speciellt för mig som civil och som utländsk medborgare att få det här erkännandet, säger Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.

Fred Hocker är historiker och fil. dr i antropologi med erfarenheter från en lång rad marinarkeologiska utgrävningar i USA, Nordeuropa och Medelhavet. Sedan 2003 har han lett forskningen på Vasa.
– Vasa är så komplett och samlingen av tillhörande föremål så omfattande att det går att nå forskningsresultat med mycket större spännvidd och högre detaljnivå än vad som är vanligt när det gäller skeppsvrak. Det har varit både utmanande och givande att studera så varierande områden som skogsbruk i Uppland, arbetskraftsinvandring, statsfinansiering, kanonernas ballistik och kvinnornas ekonomiska roll. Möjligheterna att nå bortom skeppets tekniska detaljer till samhället i helhet gör Vasa oändligt fascinerande, säger Fred Hocker.

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) är en av de kungliga akademierna. Det instiftades 1771 och är Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund. Akademins syfte är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Det sker inom flera vetenskapsgrenar och genom samverkan med andra organisationer, bland annat museer.
– Forskningen på Vasa breddar perspektiven och ökar kunskapen om 1600-talet men syftar också framåt. Fred Hocker har varit framträdande inom det här forskningsfältet nationellt och internationellt i decennier och att KÖMS uppmärksammar detta är väldigt glädjande. Stort grattis både till Fred och akademin, säger Lisa Månsson, chef för Vasamuseet.


Kontakt

Vasamuseet:
Fred Hocker, forskningsledare Vasamuseet
tel: 08-519 548 06
e-post: fred.hocker@maritima.se

Martina Siegrist Larsson, informatör Vasamuseet
tel: 08-519 548 45
e-post: martina.siegrist.larsson@maritima.se


Kungl. Örlogsmannasällskapet:
Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet
tel. mobil: 0766-32 38 83
e-post: secretary@koms.se

Vasamuseet ingår i myndigheten Statens maritima museer, tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona. www.vasamuseet.se