Stockholms stad

Vasaparken uppkallas efter Astrid Lindgren

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:24 CEST

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Lena Niesink, Telefon: 070-47 29 143


På onsdagens borgarrådsberedning föreslås fullmäktige besluta att uppkalla en del av Vasaparken efter Astrid Lindgren. Det är den del av parken som ligger mot Dalagatan som nu får namnet Astrid Lindgrens Terrass.

- Astrid Lindgrens minne blir på detta sätt hedrat på den plats där hon bodde och vistades, och det sker i Astrid Lindgrens anda - på ett enkelt och värdigt sätt, som ger människor en möjlighet att vistas på platsen, att stanna upp och reflektera, säger Py Börjeson, stadsbyggnadsborgarråd (s).

- Att namnge en del av Vasaparken efter en av våra mest folkkära författare är ett ansvar som förpliktigar. Vi arbetar nu med upprustning och förnyelse av Vasaparken vilket för mig varit en förutsättning för detta beslut. Några av de åtgärder vi utför är att anlägga konstgräsplan och isbana, spegeldamm med växter, nya blomsterplanteringar och en upprustning av lekplatsen, som ska utvecklas till en stimulerande lekplats för både barn och vuxna, säger Py Börjeson.

Utöver namnsättningen i Vasaparken har stadsbyggnadsnämnden beslutat att kategorin "Astrid Lindgrens sagovärld" ska användas vid namnsättning i samband med nybebyggelse i Mariehäll. Projekteringen av detta område är långt kommen vilket innebär att ett beslut om namn ligger inom rimlig tid. Den planerade bebyggelsen är förhållandevis småskalig med i huvudsak fyravåningshus. Det vinnande förslaget för utformningen av området visar ett femtontal kvarter vilket innebär tillräckligt många namn för att göra Astrid Lindgrens litterära värld rättvisa. Stockholms fullmäktige kommer att fatta det slutliga beslut om detta vid senare tillfälle.