Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Vasasensor årets avknoppningsföretag

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 10:14 CEST

Högteknikföretaget Vasasensor AB har utsetts till "Årets avknoppningsföretag 2005". Företaget grundades 2003 och är en avknoppning från Chalmers Entreprenörsskola och forskningsinstitutet Imego. Vasasensor har utvecklat ett trådlöst sensorsystem som mäter trycket från pappersmaskinernas valsar, utan att behöva stoppa driften. Med den nya tekniken hoppas man kunna spara miljoner åt pappersbruken.

- Det unika i idén är en polymerfilm, tunn som ett hårstrå, som ger ifrån sig signaler så att det blir rätt tryck i pappersvalsarna utan att driften behöver stoppas. Det ger ökad produktion, minskad energiförbrukning och bättre papperskvalitet, säger Sofia Johnsson, vd, Vasasensor.

- Idag finns konkurrerande produkter på marknaden, men de mäter bara när maskinen står stilla. Med vår produkt är vi är ensamma om att kunna mäta trycket under pågående drift. Eftersom en pappersmaskin stoppas flera gånger per år för felsökningar, vilket kostar flera hundra tusen kronor per timme i produktionsbortfall, innebär tekniken enorma besparingar.

Vasasensor startade år 2003 av Sofia Johnsson och hennes kollega Brodde Wetter. De kom i kontakt med uppfinningen via Chalmers Entreprenörsskola.

- När vi såg hur det glittrade i ögonen på potentiella kunder, vågade vi satsa på idén. Vi presenterade sensorn för olika industrier och fick bäst respons för pappersindustrin. Målet för i år är att sätta upp en referensinstallation. I framtiden hoppas vi kunna gå ut internationellt eftersom våra aktörer är globala, säger Sofia Johnsson.

Det är sjätte året i rad som Kungl. Ingenjörsvetenskapskademien, IVA, och entreprenörsnätverket CONNECT Sverige utser "Årets avknoppningsföretag". Syftet är att lyfta fram och uppmuntra innovatörer och entreprenörer vid svenska universitet och högskolor för att de skall kunna verka som inspiratörer och förebilder för andra.

Alla universitet och högskolor får nominera kandidater. I år deltog 10 universitet och högskolor med totalt 25 förslag på avknoppningsföretag. Sex av dessa nominerades till finalen. Juryn - med förre Ericssonchefen Sven-Christer Nilsson, CellaVisions vd Yvonne Mårtensson, Ulf Lundqvist, tidigare forskningschef på Pharmacia samt Lars Öjefors, ordf CONNECT Sverige - fastnade slutligen för Vasasensor.

I sin bedömning av företagen tittar juryn inte bara på produktens unicitet, utan även på bolagens affärsmodell, management och potential.

- Vasasensor har genom utnyttjande av hög teknologi och nytänkande, utvecklat ett trådlöst sensorsystem för mätning av trycket mellan valsar vid papperstillverkning. Metoden gör det möjligt att öka produktionen och kvalitet inom en viktig svensk basnäring, säger juryns ordförande Lars Öjefors.

Vasasensor mottar priset, ett resestipendium på 50 000 kronor, i samband med CONNECT Väst-dagen den 5 april

För ytterligare information:

Sofia Johnsson, vd 031-780 18 70, 0705-777 814, sofia.johnsson@vasasensor.com

Lars Öjefors, juryns ordf, tel 0708-61 98 34

Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA,

tel 070-747 58 68

Läs mer om Vasasensor på:

www.vasasensor.com