Vator Securities AB

Vator Securities slutför framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Immunovia

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:45 CEST

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat på finansiell rådgivning till snabbväxande företag, tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 43 miljoner kronor för Immunovia AB. 

Immunovia AB är ett svenskt molekylärdiagnostikbolag som har utvecklat vad som kan bli världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, som är den fjärde mest dödliga cancerformen. Av de patienter som diagnostiseras med denna cancerform överlever endast 3-4 % efter 5 år. Huvudproblemet är att det inte finns någon tillfredställande teknologi på marknaden idag för att tidigt upptäcka cancern. 

Enligt WHO är en tidig diagnos det absolut bästa sättet att förbättra överlevnadschanserna för en cancerpatient och USA:s president Barak Obama undertecknade en ny federal lag som kräver av landets samordningsmyndighet för cancerforskning och cancerbekämpning, The National Cancer Institute, att satsa på utveckling av tidiga detektionsmetoder för de mest dödliga cancerformerna. Den nya lagen, som godkändes av USA:s kongress den 21 december 2013, går under namnet Recalcitrant Cancer Research Act och tar särskilt sikte på bukspottkörtelcancer.

Även det första europeiska indexet om pancreascancerbehandling slår fast att tidig upptäckt är avgörande för att rädda liv. Bakom nämnda indexet står Health Consumer Powerhouse, som är Europas ledande analys- och informationsföretag när det gäller hälso- och sjukvårdsinformation för vårdkonsumenten.

Immunovias teknologi kan möjliggöra upptäckten av bukspottkörtelcancer innan patienten känner av symptom. Genom tidig diagnos kan många fler patienter opereras. Detta innebär i sin tur att den procentuella andelen av patienter som överlever 5-årsdagen efter konstaterad cancer skulle kunna öka från 3-4 % idag till över 50 %.

Immunovias plattform för cancerdiagnostik är utvecklad utifrån mångårig forskning av ett av Sveriges internationellt sett mest välrenommerade forskarteam inom tillämpad immunologi. Forskningen har letts av prof. Carl Borrebaeck som har publicerat över 300 artiklar i ansedda tidskrifter. Prof. Carl Borrebaeck som även är vice rektor med innovationsansvar på Lunds universitet skapade CREATE Health år 2006 tillsammans med toppforskare vid Lunds Universitet. CREATE Health är ett translationellt cancercenter som hittills har erhållit mer än 25 miljoner USD i riktat forskningsstöd. År 2012 belönades prof. Carl Borrebaeck med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) guldmedaljer för ”hans grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi” samt ”hans stora entreprenörskap”.

Mats Grahn, vd för Immunovia, kommenterar:

”Vator Securities prestation som rådgivare har varit över förväntan. Vator Securities-teamet besitter goda branschkunskaper och har därtill visat stort engagemang genom hela processen. Sammantaget har det lett till en framgångsrik finansieringsrunda. Vi är glada att ha anlitat Vator Securities som finansiell rådgivare.”


Vator Securities har sedan starten 2011 agerat finansiell rådgivare och anskaffat över 400 miljoner kronor till innovativa, snabbväxande företag.


För mer information vänligen kontakta 

Homan Panahi, vd Vator Securities 

Tel: +46 763 989 666

E-post: homan@vatorsecurities.se 


Om Vator Securities

Vator Securities är ett helsvenskt privatägt värdepappersbolag med affärsidén att identifiera och sammanföra investerare med de bästa management-teamen bakom innovativa, snabbväxande företag. Sedan starten har Vator Securities agerat rådgivare i en rad kapitalanskaffningar vilket både gett god avkastning till investerare och hjälpt bolagen Vator Securities jobbar med att växa kraftigt och bidra till svensk tillväxt.  Vator Securities är medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn.