Vator Securities AB

Vator Securities slutför rådgivningsuppdrag för IRRAS

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 13:51 CEST

Vator Securities tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning om 91,2 miljoner kronor för IRRAS AB. 

IRRAS AB är ett medicintekniskt företag i kommersiell fas som utvecklar och säljer ett banbrytande pump- och katetersystem för behandling av hjärnblödning. Systemet som marknadsförs under namnet IRRAflowTM är det enda på marknaden som både monitorerar intrakraniellt tryck (ICP) och genom en dubbellumenkateter simultant dränerar blod och administrerar vätskor för sköljning av sjukdomsområdet. IRRAflowTM är utrustat med sensorer för intrakraniellt tryck och marknadens mest känsliga alarmsystem.

IRRAflowTM löser ett stort kliniskt problem hos konkurrerande behandlingsmetoder eftersom risken för att kateterns insugshål täpps igen begränsas kraftigt genom sin konstruktion med dubbellumenkateter och monitorering av intrakraniellt tryck. Detta medför bl.a. att infektionsrisken för patienter som behandlas för hjärnblödning minskar kraftigt.

IRRAS har redan påbörjat försäljning av IRRAflowTM på den stora tyska marknaden med ersättning från det statliga försäkringssystemet (reimbursement). Bolaget har mottagit order från 12 av 18 stora sjukhus/centra för behandling av hjärnblödning. Dessa 18 enheter täcker tillsammans 80 procent av den tyska marknaden.

IRRAS arbetande ordförande, Kleanthis G. Xanthopoulos, PhD, kommenterar:

”Vator Securities har arbetat med IRRAS i fyra år nu och genomgående varit en utomordentlig rådgivare till bolaget. IRRAS revolutionerande produkt i kombination med Vator Securities-teamets erfarenhet, engagemang och relationer med investerare resulterade i ett mycket gott utfall för samtliga parter i den här transaktionen."

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, VD Vator Securities

Tel: +46 763 989 666

E-post: homan@vatorsecurities.se

Om Vator Securities

Vator Securities tillhandahåller corporate finance-tjänster till snabbväxande bolag samt kapitalförvaltning till kunder med en finansiell portfölj som i regel överstiger 5 miljoner kronor. Genom hårt arbete och tillgång till ett starkt investerarnätverk, har Vator Securities corporate finance-team framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningar för bl.a. Diamorph, OrganoClick, Immunovia, Xbrane Biopharma, Senzagen och Vikingaliv. Vator Securities grundades i Stockholm 2009 och är till huvuddelen en partnerägd firma.