Vator Securities AB

Vator Securities slutför rådgivningsuppdrag för OrganoWood i övertecknad preferensaktieemission

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:11 CET

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat på finansiell rådgivning till snabbväxande företag, meddelar idag slutförandet av en kapitalanskaffning om 20 miljoner kronor för OrganoWood AB. En investering i OrganoWoods emitterade preferensaktier ger rätt till investeraravdrag. 

OrganoWood bedriver försäljning och tillverkning av modifierat virke och träbehandlingsprodukter. Bolaget opererar inom byggmaterialindustrin. Under varumärket OrganoWood® marknadsförs flam- och rötskyddat virke helt fritt från biocider, tungmetaller eller andra starka kemikalier. Dessutom erbjuds ett flertal träskyddsmedel som tillsammans med det modifierade virket skapar ett komplett träskyddssystem.

OrganoWood har haft ett händelserikt 2013 där bolagets försäljning vuxit kraftigt på den svenska marknaden. För tillfället råder det obalans mellan utbud och efterfrågan på bolagets produkter. Efterfrågan på OrganoWoods produkter är just nu större än dess produktionskapacitet. För att ha möjlighet att utöka produktionskapaciteten samt lansera bolagets produkter i övriga Norden beslutade OrganoWood att genomföra en kapitalanskaffning i form av en preferensaktieemission.  

Stefan Lindeborg, ordförande på OrganoWood, kommenterar:

"Vator Securities har arbetat med stort engagemang och driv i samband med denna kapitalanskaffning. Kapitalet möjliggör en tredubbling av produktionskapaciteten av modifierat OrganoWood virke till 15 000 m3 på årsbasis och en snabbare tillväxt för bolaget genom bl.a. export till den europeiska marknaden. Vi välkomnar de 83 nytillkomna preferensaktieägarna till OrganoWood”

Vator Securities har sedan starten 2011 agerat finansiell rådgivare och anskaffat över 300 miljoner kronor till innovativa, snabbväxande företag.

För mer information vänligen kontakta 
Homan Panahi, VD Vator Securities
Tel: +46 763 989 666
Epost: homan@vatorsecurities.se 

Om Vator Securities
Vator Securities är ett helsvenskt privatägt värdepappersbolag med affärsidén att identifiera och sammanföra investerare med de bästa management-teamen bakom innovativa, snabbväxande företag. Sedan starten har Vator Securities agerat rådgivare i en rad kapitalanskaffningar vilket både gett god avkastning till investerare samt hjälpt bolagen vi jobbar med att växa kraftigt och bidra till svensk tillväxt.  Idag är Vator Securities medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn.