Stockholm International Water Institute (SIWI)

Vatten- och miljöarbete med eleverna i centrum gör Rosenholmsskolan till Årets Vattenskola 2013

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2013 15:30 CEST

Idag utsågs vinnaren av Årets Vattenskola 2013. Rosenholmsskolan i Malmö fick ta emot det ärofyllda priset vid en publik ceremoni i Kungsträdgården i Stockholm. Skolan premieras för att ha hittat ett helt nytt sätt att involvera elever i vatten- och miljöfrågor.

Rosenholmsskolan i Malmö har lyckats med bedriften att engagera skolans samtliga 70 elever, från förskola upp till årkurs två, i det övergripande vatten- och miljöarbete som skolan bedriver. Rosenholmsskolans kreativa förhållningssätt att sätta eleverna i centrum av det gröna arbetet var det som fick dem att kamma hem titeln Årets Vattenskola 2013.

Juryn berömde Rosenholmsskolans förmåga att fånga de unga elevernas intresse för vattenfrågor i den dagliga undervisningen. Utöver titeln Årets Vattenskola får Rosenholmsskolan även 30 000 kr för att driva sitt miljöarbete vidare.

”Det känns otroligt roligt att få ett sådant här erkännande”, säger Lars-Olof Olsson, fritidspedagog på Rosenholmsskolan. ”Att vi utnämns till Årets Vattenskola förstärker naturligtvis känslan av att man med små medel kan göra en positiv insats för miljön”, fortsätter han.

Uppfinningsrika insatser med minimal resursförbrukning
Eleverna på Rosenholmsskolan samlar regnvatten från lekskolans tak och använder det till bildlektionernas penseltvätt och för bevattning av egna odlingslådor. De utför kontroller på toaletter och kranar att de inte läcker för att hushålla med vatten.

Rosenholmsskolan har även infört ett miljöråd som består av två delegater från varje årskurs samt personal och ledningsrepresentanter. I rådet har barnen diskuterat dagvattenfrågor och lämnat smarta förslag till stadens fastighetsbolag.

”Miljöarbetet har fortgått under en lång rad år och insatserna har krävt små materiella resurser. Barnens nyfikenhet och engagemang har räckt långt”, berättar Lars-Olof Olsson.

Goda utsikter för vår framtida generation
Målet med Rosenholms miljöarbete är att barnen under sina år på skolan kommer lära sig att vara energi- och resurssmarta och belasta vår miljö så lite som möjligt. Detta bär barnen förhoppningsvis med sig resten av sina liv.

Rosenholmsskolan kommer att fortsätta investera i det gröna arbetet och jobba vidare i de miljöprojekt som bedrivs för närvarande. En ny lekstuga kommer att byggas på skolan under sommaren, vars tak barnen kan samla upp än mer vatten att använda till bevattning av grönsaker och blommor.

Barnens idéer och tankar kommer att fortsätta tas tillvara genom Miljörådet och är enligt Lars-Olof Olsson avgörande för Rosenholmsskolans framtida miljöarbete.

För mer information, kontakta:

Cajsa Larsson
Email: cajsa.larsson@siwi.org
Telefon: +46 8 121 360 60

Om Årets Vattenskola

Utmärkelsen Årets Vattenskola uppmärksammar och belönar lärares och skolors engagemang i vatten- och miljöfrågor med ett pris på 30 000 kr som stöd för fortsatta satsningar inom området. Årets Vattenskola har delats ut sedan 2003 och administreras av Stockholm International Water Institute, SIWI. Läs mer på http://www.siwi.org/prizes/arets-vattenskola/.

Om Stockholm International Water Institute (SIWI)

SIWI är ett policyinstitut som arbetar med att hitta lösningar på världens globala vattenproblem. SIWI utvecklar och främjar kunskap och policies med fokus på framtida utmaningar; för en hållbar användning av jordens vattenresurser, en hållbar samhällsutveckling och minskad fattigdom. Läs mer på www.siwi.org.