Svensk Vindkraftförening

Vattenfall åter huvudsponsor till Winterwind International Wind Energy Conference.

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2015 06:30 CET

Branschen står inför stora utmaningar och investeringar med mer vindkraft i kallt klimat i framtiden. Sverige visar vägen genom internationell konferens åttonde året i rad.

- Vattenfall arbetar på flera olika sätt för att främja branschens utveckling, det var därför ett naturligt beslut för Vattenfall att åter medverka som huvudsponsor för Winterwind, en etablerad konferens med fokus på vindkraft i kallt klimat, säger Vattenfall Vindkraft AB, Erik Grönlund, Chef Projektutveckling Vind Sverige

Winterwind erbjuder en unik möjlighet att synas bland forskare och andra professionella kollegor i branschen vilka aktivt vill ta del av den senaste forskningen och innovationerna inom ny teknik rörande vindkraft i kalla klimat.

- Vi är mycket glada att ha en professionell och tung aktör som Vattenfall som huvudsponsor igen, det är ett samarbete som stärkts över tid, säger Ulla Hedman Andrén, ansvarig projektledare för konferensen.

Winterwind har med åren blivit den främsta mötesplatsen för att diskutera utmaningar och lösningar kopplade till vindkraft i kalla klimat. Årligen samlar konferensen kring 500 personer från ca 20 länder. När konferensen 2016 kommer till Åre tror arrangören Svensk Vindkraftförening på ett rekord stort deltagande.

Winterwind International Wind Energy Conference, Åre 8-10 februari, 2016

För mer info; Ulla Hedman Andrén, Project Manager
Mail ulla@svensk-vindkraft.org, mobil +46 767160550

Fler kontakter och mer info: www.winterwind.se.

__________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är främst en ägarförening men öppen för alla, bland våra medlemmar finns både privatpersoner, leverantörer och projektörer mfl. Förening har mer än 30 års erfarenhet av vindkraft och har cirka 1500 medlemmar. Föreningen ger årligen ut Sveriges största branschtidning; Tidningen Svensk Vindkraft. 

Svensk Vindkraftförening är engagerade i en rad projektoch arbetar med alltifrån konferenser och evenemang till framtagande av rapporter, informationsprojekt och spridande av forskningsresultat. 

Fakta:

 • Etablerad 1986
 • Är en ideell och politiskt obunden förening
 • Är en etablerad remissinstans
 • Delar ut årligen ut Årets vindkraftpris
 • Föreningen främjar vindkraftutvecklingen genom att:
 • Förmedla kunskap
 • Främja teknisk utveckling
 • Skapa rimliga ekonomiska villkor
 • Samverkar med myndigheter och organisationer

 • Som medlem får du ta del av:
  • Föreningens samlade kunskap om vindkraft
  • Föreningens nätverk
  • Föreningens event, seminarier och konferenser
  • Föreningens remissvar
  • Tillgång till medlemssidorna via vår hemsida
  • Tillgång till våra sociala medier
  • Stämmodagen
  • Våra medlemsförmåner

  Se även www.svensk-vindkraft.org.

  Swedish Windpower compound is primarily an association for owner but open to all, among our members are both private persons, suppliers and developers etc. The association has more then 30 years of experience and has approx. 1 500 members. The association publish each year the largest industry magazine; Tidningen Svensk Vindkraft.

  The association promotes wind power development by:

  - Mediating knowledge
  - Promoting technical development
  - Creating reasonable economic and financial conditions
  - Collaborating with authorities, organizations and the industry

  Bifogade filer

  PDF-dokument