Greenpeace Sverige

Vattenfall: ett steg fram, ett steg bakåt?

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 11:10 CEST

Isadora Wronski, som arbetar med energi- och klimatfrågor på Greenpeace, kommenterar Vattenfalls strategiska inriktning:


- Greenpeace har protesterat mot Vattenfalls smutsiga verksamhet och allt större investeringar i ohållbara energikällor som kol- och kärnkraft i över tio år. Att Vattenfall nu ser över möjligheten att avyttra utländska kolkraftverk kan bli ett viktigt steg i rätt riktning för att vända ett decennium av bakåtsträvande energiinvesteringar. Men att Vattenfall vill växa inom kärnkraftsområdet och fortsätta med fossil gas är mycket oroande. En verklig omställning kommer att börja först när alla Vattenfalls investeringar går till förnybar energi och energieffektiviseringar.

- Den svenska regering som nu ska formas har en historisk uppgift att se till att statligt ägda Vattenfall är ledande i övergången till en energiproduktion som baseras på hundra procent förnybara energikällor. Vattenfall måste få ett otvetydigt ägardirektiv som tydligt stipulerar att all kol och kärnkraft fasas ut och att alla nya investeringar går till förnybar energi.

 

Kontakt:
Isadora Wronski, talesperson, 0703012334
Jesper Liveröd, pressekreterare, 0703405414