Chalmers Innovation

Vattenfall minskar NOxen och ökar lasten med hjälp av Capee Group

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 12:30 CEST

Capee Group och Vattenfall har tillsammans djupanalyserat flera års driftdata på Uppsalas avfallspannor. Man hittade flera körstrategier för att minska NOx-utsläppen. Baserat på det har en projektgrupp bestående av operatörer under våren gjort strukturerade tester med olika körsätt. Det har resulterat i 20 % lägre NOx och en ökning av lasten med 2 ton/timme.

– Projektgruppen har jobbat fokuserat med att hitta och trimma körsätt och nivåer utifrån rekommendationerna i djupanalysen. Nyckeln är att det är den operativa driften som ägt och drivit projektet och jobbat med tester i sitt dagliga arbete. Det man lärt sig har man sen spridit vidare till hela driften vilket gett åtgärderna stort genomslag, med lägre NOx och ökad last som resultat, säger Roger Pettersson, driftchef på Vattenfall Uppsala.

– Vi är mycket stolta över att samarbetet med Vattenfall gett så bra effekt och så fort. Det är tydligt att det är kombinationen av kompetens, arbetssätt och Capee Action Station som gett resultat. Framgångarna beror på att man involverar både ingenjörer och operatörer i snabb och kontinuerlig analys av stora mängder driftdata. Vi tror att detta kommer bli ett allt mer vanligt sätt att löpande jobba med driftoptimering, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB.

– Att bolag arbetar i tätt samarbete med betydelsefulla intressenter för att optimera verksamheter är ett synsätt som vi inom Chalmers Innovation verkligen är måna om. I synnerhet om resultaten ger stora genomslag som i detta fall. Tack vare samarbeten som detta, tror vi att Capee Group fortsatt kommer att ligga i framkant inom cleantech industrin, säger Fredrik Ljungberg, VD för Chalmers Innovation.

För mer information kontakta:

Peter Nilsson, VD på Capee Group AB

Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

Fredrik Ljungberg, VD på Chalmers Innovation 

Mobil +46 (0)733 31 11 00, Email fredrik.ljungberg@chalmersinnovation.com

Capee Group är ett banbrytande cleantechföretag inom processindustrin som är övertygade om att det är driftpersonalen som avgör verksamhetens produktionsvolym, energiförbrukning och utsläpp. Med sin patentsökta mjukvara Capee Action Station™ samt helt unika kombination av processingenjörer och systemutvecklare ger man den operativa driften ett IT-stöd som varit helt otänkbart tidigare. Capee Group vänder sig till alla målinriktade processindustrier som vill göra sin verksamhet mer lönsam och hållbar.