Confidence International AB (publ.)

Vattenfall väljer Confidence och fördjupar säkerhetssamarbetet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 09:58 CEST

Vattenfall Vattenkraft väljer Confidence och fördjupar samarbetet då ytterligare tre kraftverksanläggningar upphandlar nya säkerhetsinstallationer. Det fördjupade samarbetet och affärsöverenskommelsen är en stor framgång för Confidence satsning på expertis och säkerhetslösningar anpassad för kritisk infrastruktur. Arbetet med de tre säkerhetsprojekten vid kraftanläggningarna i Ume älv och Dalälven påbörjas under hösten 2014.

Säkerhetsinstallationen vid kraftverket i Ume älv omfattar ett heltäckande områdesskydd genom CCTV kameraövervakning, inbrottsskydd samt inpasseringssystem. Kraftanläggningarna i Dalälven erhåller initialt säkerhetsuppgraderingar och förbättrat byggnadsskydd genom nya inpasseringssystem samt nya inbrottslarm som ersätter befintliga lösningar. 

 Säkerhetssamarbetet inleddes tidigt under 2000-talet, och omfattar idag ett större antal anläggningar i de flesta av Sveriges kraftproducerande älvar. Confidence CCTV kameraövervakning, inpasseringssystem och inbrottsskydd finns vid kraftanläggningar i Lule älv i norr ner till Göta älv i söder. 

”Vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende totalekonomi, teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad. Confidence med sin uttalade satsning på kritisk infrastruktur är en av de leverantörer som kan erbjuda en totallösning i denna typ av projekt och vi väljer därför att fördjupa vårt redan goda samarbete”, säger Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB.

För ytterligare information:
Mats Engström, VD Confidence International AB
Tel: 076 500 50 08
 E-post: mats.engstrom@confidence.se


Confidence International AB, erbjuder kompletta integrerade säkerhets- och brandskyddslösningar samt är en marknadsledare inom kassa-, entré- och biljettsystem för publika anläggningar. Confidence International grundades 1989, och har ca 60 anställda med etablering i Stockholm och Göteborg. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North sedan 2011. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.