Senea AB

Vattenfall väljer Seneas elmätarteknologi

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 08:30 CEST

Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring med Seneas partnerbolag Actaris Technology gällande omfattande leveranser av fjärravlästa elmätare.

Vattenfall har valt Actaris, och därigenom indirekt även partnerbolaget Senea, som leverantör av fjärravlästa elmätare. Actaris integrerar, mot en licensavgift, Seneas CustCom-teknologi i sina elmätare. De första leveranserna beräknas ske redan under innevarande år.

– Islossningen på marknaden för modern elmätning är ett faktum. Antalet elmätare i denna affär är fler än vad Senea hittills levererat under tolv års verksamhet, säger Annette Brodin Rampe, VD för Senea.

En avsiktsförklaring, ett s.k. letter of intent, har tecknats mellan Vattenfall och Actaris Technology i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Ytterligare detaljer om avtalets innebörd kommer att meddelas när det slutgiltiga kontraktet har upprättats mellan Vattenfall och Actaris Technology.

Vattenfall har tidigare meddelat att företagets samtliga 900 000 elnätkunder kommer att få fjärravlästa elmätare. Den 11 juni väntas ett riksdagsbeslut som innebär att Sveriges samtliga drygt fem miljoner elabonnemang ska avläsas minst månadsvis, senast den 1 juli 2009.

Seneas VD Annette Brodin Rampe har varit styrelseledamot i Vattenfall sedan 2001. Annette Brodin Rampe anmälde jäv i god tid innan frågan om nya elmätare, i juni 2002, för första gången behandlades i Vattenfalls styrelse. Annette Brodin Rampe har inte varit närvarande vid de styrelsemöten då frågan diskuterats och har inte heller tagit del av skriftligt material eller föredragningspromemorior om projektet. Styrelseledamöterna har informerats om jävsituationen och hur denna har handlagts. Det uppkomna jävet har antecknats i styrelsens protokoll och några invändningar har inte förekommit i styrelsen. Beslutet om val av leverantör har inte fattats av Vattenfalls styrelse.

För mer information kontakta:
Annette Brodin Rampe, VD Senea AB
Tel: 070-575 37 37
E-mail: anbr@senea.se
Se även: www.senea.com