Telge AB

VATTENFALL VILSELEDER KUNDER ATT TECKNA LÅNGA AVTAL

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:28 CET

Just nu är elpriset rekordhögt, bl a på grund av mycket låga nivåer i vattenmagasinen. Trots detta rekommenderar statliga Vattenfall kunderna att teckna långa 3-årsavtal. Det finns stora möjligheter att priserna sjunker framöver och detta är ett sätt för Vattenfall att vilseleda kunderna och binda upp dem på en hög nivå under lång tid, menar Johan Öhnell, VD På Telge Energi.

Det genomsnittliga spotpriset på den nordiska elbörsen, hittills i november, ligger på 45 öre/kWh. Sedan avregleringen av elmarknaden har novemberpriset aldrig varit så högt. År 2002 låg priset på ungefär samma nivå, 39 öre/kWh, och då gick priserna upp kraftig i december för att sedan sjunka efter nyår. De som tecknade treårsavtal i december 2002 betalade cirka 4000 kronor mer för sin el jämfört med de som valde rörligt pris.

Trots dagens höga elpriser rekommenderar Vattenfall att kunderna ska teckna treårsavtal, bl a i en intervju med Vattenfalls privatmarknadschef Per Thorin i SR Ekot i torsdags (17/11).

- Vi har historiskt sett mycket höga priser och en rad faktorer pekar på att priserna kan sjunka under de närmsta åren. Priserna kan givetvis stiga ytterligare under vintern men hur Vattenfall kommit fram till att dagens höga pris kommer att hålla i sig eller stiga under flera år kan jag inte förstå. Även om deras treårsavtal har omteckningsrätt tycker jag att rekommendationen är mycket märkligt. Det är lätt att dra slutsatsen att de försöker binda upp kunderna på höga nivåer, säger Johan Öhnell, VD Telge Energi.

Faktorerna som pekar på att priset kan sjunka under de kommande åren är att bland annat att dagens höga nivåer leder till att industrin vidtar åtgärder för att spara på elen och att industrin bygger ny elproduktion, t ex Basel. Andra faktorer som bidrar till sjunkande elpris är utbyggnad av den finska kärnkraften och att många villaägare byter till biobränslen, framförallt pellets.

- Det finns en hel del positiva faktorer som kan leda till sjunkande priser på lite längre sikt. Om kunderna är oroliga för stigande pris under denna vinter tycker vi att de ska teckna ett kort övervintringsavtal på fem månader – inte tre år, säger Johan Öhnell.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, VD Telge Energi
Tel: 08-553 221 38, 0708-51 58 50
johan.ohnell@telgeenergi.se

Du kan även besöka: www.telgeenergi.se

TELGE ENERGI
Telge Energi är en oberoende el- och pelletsleverantör, utan egen kraftproduktion, och ingår i Telge-koncernen som ägs av Södertälje kommun. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat energibolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, ligger Telge Energi t topp med betyget 69,4, jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 61.

--
Med vänliga hälsningar/
Best regards

Johan Westerberg
Vox PR & Information
Sveavägen 33 | 111 34 Stockholm | Sweden
mobil +46(0)708204434 | tel +46(0)850676500 | fax +46(0)8214001
johan.westerberg@voxpr.se | www.voxpr.se | Lär - Inspirerar - Förenklar