Svensk Energi

"Vattenkraften blir allt viktigare"

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 14:33 CET

Vattenkraftens roll och potential blir viktigare när en större mängd elproduktion som varierar med vädret byggs och när den befintliga kärnkraften ska ersättas. Vi behöver analysera behovet av både energi och effekt från vattenkraften. Det konstaterar Svensk Energis vd Pernilla Winnhed.

Vattenkraften har många viktiga roller i det svenska kraftsystemet. Den är förnybar och kan reglera sin produktion väldigt snabbt. Denna reglerförmåga utnyttjas i kraftsystemet och bidrar till att alltmer annan förnybar kraft – främst vindkraft och solkraft, som båda har mer svårplanerad drift – kan tillföras systemet med bibehållen funktion och elkvalitet.

– Vattenkraften kan på så vis sägas vara dubbelt förnybar. Dessutom är den svenska vattenkraften attraktiv även som reglerkraft utanför Sveriges gränser, säger Svensk Energis vd Pernilla Winnhed.

I en ny rapport beskriver Svensk Energi vattenkraftens roller och funktion och hur den kan utvecklas. Potentialen för ytterligare energi från vattenkraften har inventerats i flera omgångar tidigare. År 2011 drog Svensk Energi slutsatsen att det finns en potential på 30 TWh (terawattimmar = miljarder kilowattimmar) mer energi från vattenkraften årligen. I tidigare inventeringar har energin alltid legat i fokus, nu är effekten mer intressant.

– Med en ökad mängd förnybar kraft från vind och sol och kommande utfasning av kärnkraft behövs mer effekt i systemet. Vi behöver därför analysera vattenkraften både ur ett energi- och ett effektperspektiv, säger Pernilla Winnhed.

Den nya rapporten presenterades under en energilunch i Stockholm på onsdagen. Vid lunchen beskrev Skellefteå Krafts koncernchef Hans Kreisel företagets egna studie av Skellefteälvens möjligheter att generera mer effekt och reglerförmåga. Hans Kreisel var tydlig i sitt budskap:

– Det går att nå högre kapacitet i vattenkraften genom en anpassning av kraftstationerna i ett älvsystem. Men om investerarna ska känna sig trygga att öka kapaciteten måste vattenkraften få en ny roll och belönas för sitt värde som effekthållare och för systembalansen.

Gunvor Axelsson, ordförande i Svensk Vattenkraftförening, tryckte på miljöfördelarna i sitt anförande om Restor-projektet – ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i:

– För varje kilowattimme som produceras med vattenkraft minskar elproduktionen från energislag med större miljöpåverkan som till exempel olja och kol. Att riva ut många mindre dammar och kraftverk kan alltså direkt motverka klimatambitionerna.

Läs rapporten här

Vill du veta mer?

Pernilla Winnhed , Svensk Energis vd, mobil 0701 64 44 40

Kalle Lindholm , Svensk Energis pressansvarige, mobil 0709 96 25 90