Svensk Energi

Vattenmagasinen nu över 90 procent: "Vattenkraften mot ett nytt rekordår"

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 14:54 CEST

En sen och utdragen vårflod kombinerat med sommarens myckna regnande har fyllt på de svenska vattenmagasinen rejält - dessa har nu nått en fyllnadsgrad på drygt 90 procent. Tillrinningen hittills under året är den tredje högsta sedan år 1950. "I år kan vi gå emot ett nytt produktionsrekord för vattenkraften", säger Magnus Thorstensson, Svensk Energis marknadsanalytiker.

Under den gångna veckan steg vattenmagasinen från 89,7 till 90,4 procent. Det innebär att kulmen ännu inte nåtts för vårfloden – även om kurvan senaste veckan börjat vika av. Magnus Thorstensson igen:

– Den nuvarande noteringen för vattenmagasinen är den 14:e högsta sedan år 1950 för motsvarande period. Förra veckan uppvisade ett litet trendbrott såtillvida att magasinsnivåerna sjönk i de flesta älvarna, men fortsatte att öka i Luleälven. Och då den är så stor, uppvägde detta minskningen i de övriga.

Vattenkraftproduktionen har också varit hög i år. Hittills i år uppgår den till 46,2 TWh, vilket kan jämföras med 47,2 motsvarande vecka under rekordåret 2012 då produktionen summerade till 78 TWh.

Magnus Thorstensson avslutar:

– Även om de senaste väderprognoserna pekar på torrare väder framöver, så är den hydrologiska balansen i Norden stark i nuläget; ett överskott på drygt 10 TWh. Sannolikt kommer vattenkraftproduktionen att bli fortsatt hög genom hösten. Men en utebliven höstflod – liknande år 2008 – skulle kunna förändra situationen. 

Vill du veta mer? 
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 
Kontaktperson: Magnus Thorstensson , Svensk Energis marknadsanalytiker, mobilnummer 0733 925761 
Kalle Karlsson 
, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733 017368