Gestrike Media AB

Vattennära boende: Sjöar och vattendrag – till och med havet

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 19:25 CET

Nordanstig kommun har förmån att ha närhet till vatten i alla dess former.
I en tid när de flesta människor väljer att flytta bort från de mindre kommunerna i Norrland är vattnet därför en av våra få konkurrensfördelar. Eller rättare sagt, borde vara det.
Hade vi bara möjlighet att själva styra utvecklingen av vårt närområde, skulle vi också kunna erbjuda ett attraktivt boende med hög livskvalitet och vattenkluck nedanför altanen.
Till en relativt billig penning, dessutom.
Tyvärr är vi istället hänvisade till en lagstiftning och miljökrav som i Gävleborgs län är hårdare ställda än på de flesta andra platser i landet. Vår kommun, och många med oss, dör en långsam sotdöd medan regering och riksdag stillatigande ser på. Det är därför hög tid att ge oss det förtroende vi förtjänar – att avgöra vårt eget bästa.

För att inbjuda alla berörda beslutsfattare till en diskussion vill vi härmed ställa en rad frågor:

*Snart sagt alla Sveriges län har ett strandskydd på 100 meter. I Gävleborg krävs ett avstånd på 300 meter för den som vill bygga ett hus vid en sjö eller vid havet. Risken är stor att du inte ens ser vattnet från din tomt och det är av förståeliga skäl ingen vidare åtgång på bygglovsansökningarna. På vilket sätt är de hårda reglerna motiverade?

*Åk ut med en Waxholmsbåt och se dig omkring. Husen ligger sida vid sida, vissa så nära som 0,5 meter från vattnet. Vad beror det på att fler dispenser ges där? Är det fler berörda som trycker på? Hinner man inte handlägga alla ärenden? Eller är det ännu ett talande exempel på att kommunerna utanför storstadsregionerna och deras önskemål sällan prioriteras?

*Varför ska besluten kring vår utveckling, tillväxt och framtid tas av tjänstemän och byråkrater som inte känner till vårt närområde? På vilket sätt är de bättre rustade för det än vi själva?

*Varför tror vissa grupper att vi skulle exploatera hela vår kust och våra vattennära boenden utan hänsyn till miljö, fiskbestånd och skydd för sällsynta fågel- och växtarter? Förutom att öka inflyttningen har vi ett starkt intresse i att locka hit turister och låta besöksnäringen växa. För att det ska vara möjligt krävs självklart fria områden för rekreation. Och den fria naturen är tack och lov ännu gratis.

*Vi har stor förståelse för miljöhänsyn och kraven kring detta. Men vi måste också välja väg. Gävleborgs län kan ju inte bli ett museum där skyltar meddelar våra besökare att ”ingenting får vidröras” – eller?

Vi är självklart medvetna om att reglerna kring vattennära boenden inte löser alla våra problem. Förmånslagstiftning och las-regler
är två exempel på strukturella och politiska problem som ger negativa effekter för områden utanför storstadsregionerna. För att få fler företag att etablera sig i glesbygd krävs fler förändringar på nationell basis. Men kunde vi locka entreprenörer och människor med ett gynnsamt boende hade vi redan där en större chans att förbättra vårt företagsklimat.
Kort sagt, det är hög tid att ta upp frågan om kommunalt självstyre kring vattennära boenden. Ett ökat eget ansvar är en stor del av lösningen för en kommun som Nordanstig, och många med oss.
Som situationen ser ut idag riskerar Norrland att bli ett enda stort naturskyddsområde. Om så är fallet vill vi gärna ta del av regeringens idé kring hur vi i så fall ska överleva?
Sverige behöver en mångfald där det ena inte behöver utesluta det andra. För tro det eller ej, alla vill faktiskt inte bo just i Stockholms skärgård.

Styrelsen för Nordanstigs Företagarförening
Alf Bohlin, Staffan Långström, Monika Stark, Gyrit Frölén, Kjell Karlsson, Johnny Molén, Lisa B Östman, Hjördis Wiklund, Börje Lindblom