Fortum Sverige AB

Vattennivån i Horrmundsjön börjar sänkas tio veckor tidigare i år

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 16:42 CET

I år kommer sänkningen av Horrmundsjön att inledas tio veckor tidigare än vanligt. Skälet är den kommande renoveringen av kraftverket i Horrmundsvalla. Fram till vårfloden kommer sjön sedan att hållas på den nivån.

-För att kunna genomföra renoveringen av kraftverket kommer det att behöva stängas av. De små nederbördsmängder som varit i år gör det extra angeläget att få ut elproduktion ur det vatten som tappas i och med sänkningen. Genom att tidigarelägga det så åstadkommer vi det samtidigt som åtgärden även minskar olägenheterna med is som rör sig uppåt av stigande vattennivåer, säger Claes Kjörk.

Vattennivån kommer efter avsänkningen att hållas på en jämn nivå ända fram till vårfloden genom att tappningen från sjön motsvarar tillrinningen. Vattennivån kommer under hela arbetet att hållas inom tillståndet i vattendomen.

-Horrmundsjön sänks även i vanliga fall, det vi nu gör är att tidigarelägga det. Under vårfloden fylls sjön sedan till normal sommarnivå. Hur fort detta går beror på vädret under våren, säger Claes Kjörk, ansvarig för vattenreglering på Fortum Sverige.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Per-Oscar Hedman, presschef Fortum Sverige, tfn 070-214 75 45

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kundermedel, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redanidagär 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Följ oss gärna på Twitter och Facebook.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortums verksamhet är inriktad på CO2-fri och effektiv el- och värmeproduktion. Företaget erbjuder även energirelaterade produkter och experttjänster till privatkunder, industrikunder och energiproducenter. Fortums huvudmarknad är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2014 omsatte Fortum (exklusive den sålda nätverksamheten) 4,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,1 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 400 personer. Fortums aktie handlas på Nasdaq Helsingfors. www.fortum.se