Statistiska centralbyrån, SCB

Vattenytor och stränder i och omkring tätorter: Stor variation i tillgång till vatten och stränder

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 09:41 CET

Inom en trekilometers zon från tätorten är Oxelösund, Kalmar och Skoghall de tätorter i Sverige som har störst andel vattenareal. Lägst andel har Eslöv, Kumla och Falköping. Det visar statistik om vattenarealer och strandlinjer för samtliga tätorter med mer än 10 000 invånare.

Av de 113 största tätorterna i Sverige är det 28 stycken där mindre än 5 procent av arealen är vatten. Tätorter vid kusten har naturligtvis en stor andel vattenyta liksom tätorter belägna vid stora sjöar. I sju tätorter är mer än 40 procent av arealen vatten.

Långa strandlinjer i kuststäder

Liksom vattenarealer varierar strandlängden med tätortens läge och närheten till kust eller sjöar. 10 tätorter har en sammanlagd strandlängd på mindre än 25 kilometer. De tätorter som har kortast strandlängd är Falköping, Kumla och Enköping. Längst sammanlagd strandlängd har Stockolm och Göteborg med 684 respektive 943 kilometer.

I hela Sverige är det cirka 10 procent av stränderna som har en byggnad inom 100 meter från vattenlinjen. För de här redovisade tätorterna är det 34 procent av stränderna som har en byggnad inom 100 meter.

Tillgång till strand

Över 80 procent av befolkningen har i 53 av de undersökta tätorterna tillgång till en strand inom en kilometer från bostaden. I endast fem tätorter är det mindre än 20 procent. I Ludvika har samtliga i tätorten strand inom en kilometer från bostaden. I Eslöv och Märsta är det mindre än fem procent.

Den genomsnittliga strandlängden varierar mellan 32 meter per person upp till över 9 000 meter per person. I 15 tätorter är den genomsnittliga längden under 1 000 meter och i 10 tätorter är den över 5 000 meter.

Genomsnittlig obebyggd strandlängd är betydligt lägre. Det varierar från 0 till 4 639 meter.

Definitioner och förklaringar

Tätorters omland: Från varje tätort har en zon på tre kilometer beräknats ut från tätortsgräns.

Publikation

Läs mer i rapporten MI 12 SM 1001: Vattenytor och stränder  i och omkring tätorter 2005

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 100
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 48

 

Förfrågningar

Marianne Eriksson
Tfn 08-506 9473 64
E-post marianne.eriksson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.