Stockholms stad

”Vattna med sol” vann solenergitävling i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2015 16:00 CEST

Vinnaren presenterades den 22 april på Ecoforum, Stockholmsmässan av
Katarina Luhr (MP) miljöborgarråd, Stockholms stad.
 

Vinnaren vacker och pedagogisk

-Vinnaren ”Vattna med sol” är ett spännande koncept där det är enkelt att följa hur solenergi driver pumpen som förser växtväggen med vatten och näring. Genom synliga lösningar är förhoppningen att kunskapen om nyttan med solenergiteknik ska öka, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i StockholmSolenergilösningen "Vattna med sol" kan bli ett signum för Norra Djurgårdsstaden, men ska också kunna användas på andra platser i staden. Stockholms stad kommer att undersöka om något av bidragen går att implementera i stadsmiljön. 

Många kreativita bidrag

Många av bidragen är innovativa och tävlingen har gett Stockholms stad goda möjligheter att ta del av idéer från världens alla hörn. Det är också inspirerande att deltagare från olika länder samarbetar vilket har lett till nytänkande kring implementering av solceller i stadsrummet.

Bland bidragen finns paviljonger där du kan ladda datorn eller arbeta, konstgjorda träd som fångar solenergi på dagen och lyser på natten samt stora landmärken som ger energi till Norra Djurgårdsstaden.

Internationell idétävling

Den internationella idétävlingen Stockholm Solar Challenge lockade 70 kreativa bidrag från hela världen. Syftet med tävlingen var att få in förslag på hur solenergilösningar kan integreras och synliggöras i stadsmiljö. Totalt deltog 775 personer i 458 lag från 71 länder. Flest inlämnade bidrag kom från Indien, Sverige, Ryssland och USA.

Utmaningen har varit att hitta en solenergilösning med höga estetiska kvaliteter som kan integreras i Norra Djurgårdsstaden. Lösningen behöver inte bestå av en teknisk innovation för solenergiteknik, utan kan vara en existerande teknisk lösning som integreras i stadsmiljön på ett innovativt sätt. Integreringen i stadsmiljön bör riktas mot allmän platsmark (t.ex. gator, torg och parker) där lösningen genererar energi till funktioner i stadsrummet. Förslagen kan både vara fristående lösningar som en del av stadsmiljön eller integrerad i byggnaders gestaltning.

Tävlingen är ett samarbete mellan Stockholms stads exploateringskontor, Vinnova och tävlingsarrangören Sqore.

Vinnaren utsågs på Ecoforum i Stockholm 22 april kl 15.30. Ecoforum är en konferens och utställning om framtidens hållbara samhällsbyggare.

Om Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är Sveriges största stadsutvecklingsområde med minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser som byggs fram till 2030. Området ligger utmed Södra Värtans vattenlinje, granne med Nationalstadsparken och 10 minuters cykelavstånd från city. Här omvandlas industrimark till urban stad i samspel med hamnverksamheten i området. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilområden.

Presskontakt:
Martin Ottosson, kommunikationsstrateg, Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad
E-post: martin.ottosson@stockholm.se
Telefon: 076-122 64 42