Processing AB

Vattnet är mycket klarare på Yasuragi

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:17 CET

Ökat badantal och högre krav på vattenreningsprocessen skapade behovet att investera i ny vattenrening på erkända Yasuragi Hasseludden i Nacka. Vattnet i den stora bassängen renas sedan ett par månader tillbaka av absolut senaste teknik.  Den nya ultrafiltreringen levererades av Processing Gruppen AB och är oerhört effektiv och vattensnål.

Det var i början av 2008 som det blev aktuellt att byta ut reningsanläggningen till den stora bassängen. Dels var anläggningen gammal och underdimensionerad och krävde en hel del handpåläggning av driftpersonal. Driftekonomin var hög på grund av mängden vatten som man skiftade ut för att kompensera för den då undermåliga reningen.

Effektiv rening
Normalt sett hade man valt att byta till konventionella sandfilter som traditionellt sett är den teknik som används. Men i det här fallet visade det sig inte vara det bästa valet.

Sandfilter tar stor plats och vårt maskinrum är trångt säger Hans Johansson som är fastighetsskötare på Yasuragi Hasseludden. Det är kostsamt och inte alltid möjligt att bygga ut fastigheten, så när alternativet med ultrafiltrering presenterades blev valet naturligt.

Yasuragi har valt en teknik som heter ultrafiltrering eller UF-filtrering, berättar Henrik Janson, teknisk chef på Processing Gruppen som har levererat och installerat utrustningen. 

Den nya tekniken blev lite av en räddande ängel i det här fallet, eftersom det var trångt och begränsat med utrymme för en rätt dimensionerad sandfilterrening. Dessutom var rören till poolen för små för att klara av cirkulationen som ett sandfilter kräver. Här har vi kunnat lösa det med ny modern teknik plus att allt är modulbyggt, vilket också gör det enklare att montera in utrustningen i befintliga utrymmen, säger Henrik Janson.

Att säga att tekniken är ny är inte hela sanningen, i Sverige är det fortfarande en nyhet men tekniken har varit i drift i Tyskland under många år. Merparten av de produkterna vi sätter på den nordiska marknaden kommer från våra leverantörer i Tyskland. Tyskland som är världsledande när det gäller högt ställda krav på utrustning och teknik kopplat till vattenrening.

Ett ultrafilter består av membran med väldigt små porer, 0,01 mikrometer, där vattnet pressas igenom. Det är alltså en form av mekanisk filtrering som stoppar allt utom vattnet, till och med virus fastnar i filtret, vilket inte är fallet med sandfilterteknik. Reningen blir med andra ord effektivare.

Ultrafiltrering tar bort mer smuts och behöver därför inte cirkulera lika mycket vatten per timma. Tekniken har en betydligt högre effektivitet, säger Henrik Janson.

De små porerna sätts snabbt igen och därför måste filtren spolas rena var tredje timme.

Eftersom de spolas så ofta krävs inte lika mycket vatten varje gång, till skillnad från ett sandfilter som kräver stora mängder vatten vid varje spolning vilket innebär stora ytor för tankar och rejält dimensionerade avlopp.

Men det finns fler fördelar med att spola rent filtren ofta.
Smutsen sitter kvar kort tid i filtren, vilket såklart är en fördel, säger Henrik Janson.

Viktigt att tänka på dock fortsätter Henrik är att den nya tekniken ställer stora krav på kvalitet vid val av utrustning. Vi jobbar med människor och människors hälsa därför är det viktigt att arbeta med dokumenterat fungerande utrustning avsedda för ändamålet och inte minst för att klara dagens reningskrav och säkerställa funktionen.

Klarare vatten

Den nya anläggningen är så pass ny att Hans Johansson inte vågar sig på några jämförelser med den gamla när det gäller energiförbrukning men referenser från andra installationer visar på betydligt minskade driftkostnader. Men Hans hittar redan flera andra fördelar.

Det är en kompakt automatiserad modul som sköter sig mer själv än vad den förra gjorde, det blir mindre fysiskt och tidskrävande jobb kring vattenreningen. Vi har med trygghet kunnat sänka klorvärdet i vattnet vilket både våra gäster, personal och fastigheten mår bra av. Vattnet är också betydligt klarare tack vare utrustningens höga reningskapacitet.

Eftersom hela systemet går på automatik finns det också möjlighet att övervaka och styra anläggningen över internet. För Hans innebär det att Processing Gruppen kan hjälpa honom att när som helst kontrollera anläggningen.

Detta ökar tryggheten för användaren kring nya och mer tekniska system. Nu kan vi hjälpa Hans genom att upptäcka eventuella problem on-line, avslutar Henrik Janson.

Kort fakta om – Ultrafiltrering (UF)

  • Ultrafiltrering är en relativt ny teknik inom badvattenrening och får än så länge ses som ett komplement till konventionell sandfilterteknik. Tekniken är något dyrare än sandfilter men blir högaktuell där det finns begränsningar i fastigheten, exempel små utrymmen eller utrymmen som inte tål stora golvlaster som sandfilter för med sig.
  • Ett ultrafilter är ett fysiskt hinder som filtrerar bort partiklar ner till 0,01 µm, vilket innebär att även bakterier och virus filtreras bort. Ultrafiltreringen tjänar alltså inte bara till att få bort grumlighet utan även för att desinfektera vattnet.
  • För att detta skall fungera över tiden så ställs det stora krav på teknik och utrustning. UF tekniken förväxlas ofta med andra enklare filter ofta med helt andra membranstorlekar och tekniker kring rengöring och backspolning av processen. Dessa filter ger en helt annan vattenkvalitet med betydligt ökad grumlighet i bassängen (smutsigt vatten) och stora risker för igensättning med kraftigt reducerat cirkulationsflöde som följd.

 

 

Processing Gruppen AB levererar all utrustning som krävs för den perfekta vattenbehandlingen och vattenupplevelsen. Vi tillhandahåller unik kompetens inom allt från spa, sauna, wellness och hydromassage till vattenrutschar, allt komplett med badvattenrening. Processing Gruppen är en nordisk aktör med 40 år av erfarenhet. Huvudkontor är beläget i Kungsbacka, Sverige. Processing Gruppen representeras även av egna bolag i Norge, Danmark och Finland. Dotterbolag KLAFS Nordic, representerar den tyska, världsledande bastutillverkaren KLAFS på den nordiska marknaden.