Östersunds kommun

Vattnet sannolik källa till magsjuka

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 16:15 CET

De provtagningar som Smittskyddsinstitutet har gjort konstaterar att parasiten Cryptosporidium finns i det kommunala vattnet i Östersund. Det är därför högst sannolikt att det kommunala vattnet är källan till de senaste veckornas fall av magsjuka. Östersunds kommun arbetar aktivt med att hitta smittkällan och uppmanar medborgarna att fortsätta koka vattnet.

Smittskyddsinstitutets provtagningar visar att magsjukan med högsta sannolikhet beror på parasiten Cryptosporidium. Man kommer att analysera kompletterande prover och kommer med en bedömning preliminärt på onsdag/torsdag.
- Vi har funnit parasiten i Cryptosporidium i råvattnet till Östersunds vattenverk samt i renvatten efter behandling, säger Anette Hansen, Mikrobiolog, Smittskyddsinstitutet.

Arbetet fokuseras nu på att finna källan till varifrån parasiten kommer. Som expertis och stöd för finns VAKA på plats, ett nätverk i Sverige med experter på extraordinära händelser med vatten.
- Vi letar aktivt efter smittkällan och fortsätter med provtagningarna. Vi ser över beredningskedjan hur vi renar vattnet. Vi har även letat efter brister i vårt eget ledningsnät, men vi har inte funnit något. I det här arbetet har vi nu också fått stöd från experter från VAKA, säger Rickard Johnson, chef Vatten Östersund, Östersunds kommun.

Jari Hiltula är Miljöchef på Östersunds kommun. Han uppmanar medborgarna att fortsätta koka vattnet.
- Nu har vi hittat höstacken och kan fokusera på att leta efter nålen. All kraft läggs nu på att hitta smittkällan, men fram till att parasiten är borta måste vattnet kokas. Det är en väldigt viktig uppmaning, säger Jari Hiltula.

Kommundirektör Bengt Marsh:
- Det är en allvarlig händelse men jag skulle inte säga att vi befinner oss i en kris, vi har faktiskt tillgång till vatten, säger Bengt Marsh, Kommundirektör, Östersunds kommun.

På Östersunds sjukhus är det ingen större tillströmning av patienter.
- Det känns skönt att vi har hittat källan och nu kan vi börja jobba framåt, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare vid Östersunds sjukhus. Sjukvårdsmässigt har det inte varit någon större anstormning, sammantaget har ett tiotal patienter varit inlagda på sjukhuset. Men det är relativt många som ringer och meddelar att de har besvär, senaste dygnet har 160 personer ringt och majoriteten ringer från Östersunds kommun.

På kommunens hemsida www.ostersund.se finns uppdaterad information och utfylligt med frågor och svar kring vattnet och parasiten Cryptosporidium. Fortsatt rekommendation från Östersunds kommun är att man ska koka sitt vatten.

För mer information:
Sylvia Nord, Pressinformatör, Östersunds kommun: 073-275 54 75
Jörgen Vikström, Pressinformatör, Östersunds kommun: 070-204 88 28
Maria Omberg, chef smittskyddet, Östersunds sjukhus: 063-143 03
Marika Hjertqvist, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet: 08-457 23 97
Margareta Löfdahl, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet: 08-457 23 87
Tjänsteman i beredskap, Smittskyddsinstitutet (efter kl 16.30): 08-457 24 00