VBG AB

VBG AB (publ) skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 08:25 CEST

VBG AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsen O-lista. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet ligger inom ramen för Stockholmsbörsens system med likviditets-garanter och påbörjas fr.o.m. den 1 oktober 2003.

Vänersborg 2003 09 25

VBG AB (publ)

VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning samt ett kompletterande affärsområde Maskinelement. VBG:s B-aktie börsintroducerades 1987 och återfinns på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta:
Richard Persson, Styrelseordförande VBG AB, tel 070 662 99 34
Björn Garat, Remium Securities, tel 08-454 32 91


Remium är en fondkommissionär specialiserad på aktiehandel, finansiell analys och rådgivning med fokus
på tillväxtföretag. Bolaget är medlem på Stockholmsfondbörs sedan 1996 och på Helsinki Stock Exchange
sedan 2000.