MK MarknadsKommunikation

VD:arna för SBC, HSB och Riksbyggen spekulerar om framtiden vid BostadsrättsMässans invigning 17 nov, 12.30 på Stockholmsmässan

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 08:00 CET

Teknik, människor och kunskap är nyckelbegrepp för hur framtidens bostadsrättsföreningar kommer förvaltas.

•    Nya IT-baserade systemlösningar
•    Förändrade informations- och kommunikationsmönster
•    Ökad tillgänglighet
•    Minskad lojalitet och prioriterad fritid
•    Ökande myndighets- och kunskapskrav

Ovanstående faktorer samt att medlemmar p g a höga bostadsrättsvärden ställer allt högre krav på professionell förvaltning, ger oss insikt om att ”FRAMTIDENS” styrelse och dess arbete ser annorlunda ut.

Vd:arna för SBC, HSB Stockholm och Riksbyggen, vars organisationer representerar majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar, spekulerar vid invigningen av årets BostadsrättsMässa om vad som är möjligt, önskvärt och nödvändigt för framtidens styrelser i bostadsrättsföreningar.

BostadsrättsMässan - kunskapsmässan för styrelser och boende
BostadsrättsMässan är en kunskapsmässa där aktuella produkter och tjänster liksom aktuella frågor, regelverk, nya myndighetskrav och baskunskaper presenteras. Från två scener erbjuds under de tre mässdagarna torsdag-lördag 17-19/11, ett 25-tal olika informationer/seminarier. Bl a presenteras kommande ny lagstiftning på energiområdet. Dessutom finns expertpanel med ekonom, tekniker och jurist på scen varje dag för publikfrågor.

Mässan är ett etablerat och uppskattat forum för alla bostadsrättsintresserade och har vuxit stadigt varje år sedan starten år 2000. SBC, HSB och Riksbyggen är medarrangörer och mässan genomförs varje år växelvis i Stockholm och Göteborg/Malmö. Årets mässa är rekordstor med mer än 200 utställare.

Hela mässprogrammet kan hämtas på www.bostadsmassan.se

För vidare information:
Chris Hammar, projektledare & programansvarig
chris.hammar@comhem.se  tel 073-988 72 93     

Peter Höglund, mässansvarig
bostadsmassan@telia.com  tel 070-779 20 60

Lars Alfredsson, projektledare utställarkontakter
lars.alfredsson@ltareklam.se tel 031-83 69 32

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

monika@marknadskommunikation.nu, www.marknadskommunikation.nu