Community Entertainment

VD-brev

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 14:18 CET

(AktieTorget: CEAB)

Vi har nått första delmålet - CEAB redovisar vinst och positivt kassaflöde. Men, nu väntar nästa steg. Tillväxt med fortsatt god lönsamhet

DE FÖRVÄRV AV NYA VERKSAMHETSGRENAR som tillför bolaget stabilt kassaflöde kommer leda till att Community Entertainment AB (CEAB) 2011 kommer kunna visa ett resultat med svarta siffror. I dagsläget lämnas ingen detaljerad prognos. Bolaget fokuserar nu i huvudsak på två egenutvecklade plattformar, Million Mind och Easy Business CMS. Målsättning är att expandera inom båda produktsegmenten genom en tydligare och mer fokuserad marknadsföring till befintliga kundkontakter och relationer. Vårt konsultföretag, Easy Media, kommer söka utöka sina fasta uppdrag att omfatta större välkända varumärken där man samtidigt söker hitta synergier för CEABs andra produkter till dessa kunder.

CEAB har efter 10 års utvecklande nu en produkt med internationella expansionsmöjligheter med stor framtida intjäningspotential.2011 ska bli ett spännande år på CEABs fortsatta resa. CEAB kommer fortsätta söka förvärv av fler tjänsteproducerande företag med synergier till befintlig företagsgrupp.

MER OM MILLION MIND AB

Million Mind AB är idag världsledande inom frågesport online och har utvecklat ett modernt och avancerat verktyg som bl.a. kan användas inom e-learning men också för kampanjer och tävlingar på Internet. Million Mind AB har tre huvudspår i vilket man delat upp sin verksamhet i.
Utbildning, Upplysning och Underhållning.

Utbildning, där en ny quiz-produkt planeras inför skolstarten till hösten 2011 med vår kund Bonnier Utbildning. Frågesport rätt förpackat är ett spännande komplement som passar bra in till de moderna skolorna. Upplysning, där frågesport blir ett sätt för företag med en aktiv webbnärvaro att förpacka information online på ett spännande och roligt sätt. Underhållning, där Kunskapsjakten som utvecklades för NE sommaren 2009 har efter ett år i drift generat över 1 miljon spelrundor! Denna fantastiska framgång har nu resulterat i flera nya projekt där ett TV-format står närmast på tur tillsammans med ett av Sveriges största produktionsbolag. Million Mind AB har en rad välkända företag i sin portfolio som idag jobbar med frågesport. Här kan nämnas, Talentum, Svenska Fans, Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv m.fl.

MER OM EASY MEDIA AB

Easy Media jobbar med Marknadsavdelningar som vill förenkla och effektivisera sitt marknadsföringsarbete. Easy Media hjälper sina kunder med att planera marknadsaktiviteter, hantera material samt lokalanpassa kampanjmaterial. Easy Media erbjuder förvaltande formgivning, layout och original, bildarbete, webblösningar, samt framtagning av kvalitetssäkrade filer för webb och print. Easy Media hanterar och sköter de löpande produktionerna för organisationer såsom Svenskt Näringsliv och MS&L Nordic med flera. Easy Media har under januari och februari 2011 påbörjat sin resa under CEABs flagg och har under perioden utökat sitt samarbete med bland andra Svenskt Näringsliv. Vi ser även en ökning av uppdrag från nya kunder, vilket kommer kommuniceras inom en snar framtid. Vi ser fram emot ett spännande 2011 då fler organisationer ser fördelarna med att hantera sin visuella kommunikation genom Easy Media där snabbhet, kunskap och kostnadseffektivitet spelar en viktig roll.

MER OM EASY BUSINESS AB

Easy Business Sweden AB har över 10 års erfarenhet av CMS-system. Vi utvecklar och tillhandahåller tjänsten Easy Business CMS. Marknadens bredaste paketerbjudande inom webbaserade affärssystem för små och medelstora företag. Easy Business utvecklar och marknadsför även de egna produkterna Easy Family - ett intränat för familjen, samt Easy School - ett webbaserat skolsystem för friskolor.

Easy Business CMS används idag av över 500 företag och under Q1 2011 utvecklas en ny version av tjänsten där fokus ligger på att ytterligare öka enkelheten, samt presentera det nya plattformsoberoende gränssnittet.Tjänsten kommer då även att kunna användas på mobiltelefoner och surfplattor och lanseringen beräknas ske i april tillsammans med SEB och e24.

Några av Easy Business befintliga kunder: Axell Wireless, Capio Maria, Digital Vision, eBuilder, SEB, Strängbetong, Svenskt Färgcentrum, Sveriges Annonsörer, Säljarnas, Tarkett Nordic, Tillväxtverket och Traction.