Sveaskog

VD-byte i Sveaskog

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:17 CET

Sveaskogs styrelse och vd Gunnar Olofsson har enats om att tiden är rätt för ett vd-byte i bolaget. Gunnar Olofsson kvarstår som vd fram till årsstämman i april 2011 och styrelsen inleder nu rekryteringen av en efterträdare.

Gunnar Olofsson har haft styrelsens uppdrag att renodla Sveaskog till ett skogsägande företag. Med kartongbruket i Frövi sålt och sågverksföretaget Setra Group ute till försäljning är detta uppdrag på väg att fullföljas. Därtill har regering och riksdag i juni 2010 beslutat om nya direktiv kring Sveaskogs uppdrag och roll på marknaden.

Mot bakgrund av detta, och efter tio framgångsrika år, är det naturligt för Gunnar Olofsson att sätta punkt och för styrelsen att rekrytera en efterträdare. Gunnar Olofsson kvarstår som vd fram till bolagets årsstämma i april 2011.

- Gunnar Olofsson har gjort ett utmärkt jobb som vd, säger styrelsens ordförande, Göran Persson. Han har utvecklat och stärkt Sveaskog som skogsägande företag. Bolaget är välskött och visar god lönsamhet samtidigt som det lever upp till höga ambitioner inom miljö och naturvård. Jag uppskattar att Gunnar Olofsson stannar som vd fram till årsstämman i april. Styrelsen får därmed rimlig tid att planera för vd-bytet, säger Göran Persson.

- Jag har arbetat i Sveaskog i tio år och är nu redo för nya uppdrag, säger Gunnar Olofsson. Min styrka är att leda verksamheter i förändring och det har jag fått möjlighet till i Sveaskog. Jag är stolt över att, tillsammans med företagets 700 duktiga och motiverade medarbetare samt styrelsen, ha utvecklat Sveaskog till det ledande skogsföretag vi är idag. Det känns som rätt tidpunkt för mig att gå vidare i en ny karriär, säger Gunnar Olofsson.

Vid frågor kontakta:
Göran Persson, styrelseordförande Sveaskog gm Linda Andersson
Gunnar Olofsson, vd och koncernchef Sveaskog, tfn 08-655 91 74
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tfn 08-655 91 06