Kiara AB

VD byte på Kiara

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:53 CEST

Neil kom till Kiara i november 2005 med det tydliga uppdraget att strukturera verksamheten i termer av förvaltningsrutiner, avtal och tillväxt.
Neil har genomfört uppdraget med bravur och Kiara har idag mycket
bättre struktur än för ett år sedan, en struktur som även ställer andra krav på ledarskapet.

- Kiara befinner sig i kraftig expansion och styrelsen har sedan årsskiftet fört en diskussion kring hur ledarskapet bör vara utformat för att bäst klara marknadens efterfrågan på allt mer komplexa och affärskritiska IT-koncept.
Den ledarskapsprofil som under våren vuxit fram stämmer inte helt överens med Neils önskemål varför Neil har valt att på egen begäran lämna sitt uppdrag.

Det växande Kiara behöver en ledare med djupare insikt i Kiaras kärnkompetens och en kreativ förmåga att sätta sig in olika branscher och affärsverksamheter. Det känns därför naturligt att Björn axlar rollen som ny VD. Björn är en av Kiaras fem grundare och har arbetat operativt som konceptutvecklare, art director och vice VD sedan starten -99. Sedan 2002 har Björn dessutom varit engagerad som styrelseordförande.

Kiara har väldigt stor potential och befinner sig just nu i en spännande fas där organisationen växer och våra projekt mer och mer närmar sig rena affärssystem, långt mer komplicerade än de traditionella webbtjänsterna vi byggde för några år sedan, säger Björn. VD rollen är egentligen ingen ny roll för mig fortsätter Björn, jag har under åren jobbat mycket med organisationsutveckling och har dessutom jobbat i väldigt många projekt tillsammans med våra kunder. Den största skillnaden är väl att jag inte kommer att jobba med formgivning på samma detaljerade nivå, utan mer med koncept och affärsutveckling på en lite högre nivå.
Björn Andersson, vVD
Mobil 0709 – 18 98 61
E-post bjorn.andersson@kiara.se

Kiara uppfinner, producerar och förvaltar IT-koncept. Bolaget bildades -99 och har sedan dess utvecklat lösningar för bl.a. Svensk Adressändring, Teracom, Boxer, SEB m fl. Kiara har sjutton medarbetare och sitter på Götgatan i Stockholm.