Global Health Partner

VD-byte planeras i Global Health Partner under våren 2012

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 08:30 CET

Per Båtelson, VD i Global Health Partner (GHP), har begärt att få lämna den operativa VD-befattningen i samband med bolagsstämman 2012. Per, som också är styrelsemedlem i GHP, kommer att fortsätta arbeta aktivt i bolaget i betydande omfattning med framförallt den affärsstrategiska och politiska agendan samt stödja den nya VD:n i den spännande tillväxtfas som bolaget befinner sig i.

Som grundare av GHP, och med snart 20 års erfarenhet av europeisk sjukvård, kommer Per att fortsätta verka i denna roll under överskådlig tid.

Rekryteringsarbetet för att finna en ny VD påbörjas omgående.

Göteborg 22 november 2011
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Paul Hökfelt, styrelseordförande, telefon: +41 76 507 33 33
Per Båtelson, VD, telefon: 0705-95 57 00
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2011 klockan 08.30.