Business Region Göteborg

Vd:n för Dunross & Co utsedd till Göteborgs Finansprofil 2010

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2010 10:00 CET

Sven Norfeldt, vd för Dunross & Co, utsågs i dag till Göteborgs Finansprofil av FinansKompetensCentrum. Han får priset för att med nyfikenhet, kunskap, envishet och uthållighet – samt en mycket tydlig investeringsfilosofi – ha utvecklat verksamheten i Dunross & Co under de drygt 20 år som gått sedan starten.

 Under torsdagens Finansfrukost på Handelshögskolan delades priset Göteborgs Finansprofil 2010 ut till Sven Norfeldt.

- Det är fantastiskt roligt. Jag bockar och bugar och känner mig hedrad. Jag vet att mamma blir väldigt stolt och önskar att min pappa också fått uppleva detta, säger han om utmärkelsen.

 Dunross & Co är ett investmentbolag som Sven Norfeldt startade 1989.

-Särskilt de senaste 13 åren har varit fantastiska, berättar han. Vår portfölj har utvecklats långt bättre än index och vi tog oss igenom finanskrisen utan att behöva låna pengar. Jag skulle faktiskt säga att vi står än starkare idag.

 Årets motivering lyder:

”Med nyfikenhet och kunskap, kopplat med envishet och uthållighet – samt en mycket tydlig investeringsfilosofi – har Sven Norfeldt utvecklat verksamheten i Dunross & Co under de 20 år som gått sedan starten 1990.

 Utvecklingen har skett från en lokal aktör till en internationell investeringsorganisation som, med utgångspunkt i Göteborg, expanderat verksamheten med kontor såväl på Cypern som i Singapore. 

 Sven har även visat ett stort samhällsengagemang såväl på det privata som på det professionella planet."

 För mer information kontakta:

Sven Norfeldt, vd Dunross, telefonnummer 031-7433300

Barbro Abrahamsson, verksamhetsansvarig FinansKompetensCentrum, 031- 61 56 06 eller

0707-61 56 06

Om utmärkelsen Göteborgs Finansprofil:

Sedan 2003 delar FinansKompetensCentrum ut priset Göteborgs Finansprofil till den eller de personer som särskilt bidrar till den finansiella kompetensens utveckling i regionen.

FinansKompetensCentrum är en ideell förening som projektleds av Business Region Göteborg och som ingår i regionens satsning på finansmarknaden.

 Tidigare pristagare:

2009 Lena Apler, vd Collector Finance & Law

2008 Sara Wallin, vd Almi Företagspartner Väst

2007 Tore Bertilsson, vice koncernchef/CFO, SKF

2006 Bert Björn, vd AB Volvofinans

2005 Svante Carlsson, vice vd på Stena AB

2004 Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan

2003 Annie Edvardsen, finanschef på handelshuset Ekman & Co samt Lars Idemark, dåvarande chef för Andra AP-fonden

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.