Accelerator Nordic AB

VD:n för SyntheticMR, Dr Marcel Warntjes, erhåller 400 000 kronor i forskningsstöd

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:15 CEST

Dr Marcel Warntjes, VD för SyntheticMR, ett dotterbolag till Accelerator Nordic AB, har erhållit 400000 kronor i forskningsstöd inom forskningsprogrammet Visualisering.

Warntjes erhåller forskningsbidraget för sitt projekt "Vävnadskarakterisering och automatisk igenkänning av patologi i hjärnan med kvantitativ magnetresonanstomografi", inom ramen för den satsning på "Light-projekt" som görs av forskningsprogrammet Visualisering.

Avsikten med Warntjes projektet är att kliniskt utvärdera en metod att via mjukvara behandla bilder för vävnadskaraktärisering av enbart patologisk vävnad, vilket leder till snabbare, säkrare och effektivare Magnetisk resonanstomografi (MR- undersökningar).

Forskningsbidraget kommer att användas till att styrka forskningen inom kvantitativ och syntetisk magnetresonans och särskilt för att särskilja patologisk vävnad i hjärnan från frisk. Forskningen kommer att bedrivas på Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) på Linköpings Universitetet.( www.cmiv.liu.se)

- Våra kliniska resultat kommer givetvis att publiceras. Vidare hoppas vi att dessa resultat ska kunna användas för den kliniska valideringen av vår mjukvara, som i så fall kommer att ha en tydlig kommersialiseringspotential, säger Marcel Warntjes, VD för och grundare av SyntheticMR.

Fyra forskningsfinansiärer står bakom Visualiseringsprogrammet: KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Vårdalstiftelsen och Invest in Sweden Agency, vilka totalt satsar 85 miljoner kronor under fem år, för att Sverige ska kunna inta en internationellt ledande position inom området.

För mer information, kontakta Marcel Warntjes på telefon +46 8663 57 00

SyntheticMR AB utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetresonans, Syntetisk MR, som hjälper sjukhuspersonal att drastiskt förkorta den tid som behövs för MR-avbildningar per patient och ökar därmed MR-utrustningens tillgänglighet. Andra fördelar med Syntetisk MR är ökad prestanda för den redan befintliga bildanalysutrustningen och möjligheten att göra färre, men mer precisa MR-avbildningar. För vidare information besök www.syntheticmr.se

Accelerator Nordic AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva svenska företag inom BioPharma och Medicinsk Teknik. Accelerators bolag har en exponering mot stora marknader så som onkologi (cancerterapi), bilddiagnostik samt ortopedi. Accelerators affärsmodell är att licensiera ut eller sälja projekt. Accelerator fokuserar på projekt i verifieringsfas med produkter där det finns en tydlig marknad och stora industriella partners. Accelerator Nordic AB är noterat på Aktietorget. För vidare information, besök www.acceleratorab.se