B & M Impex AB

VD:s anförande vid årsstämman 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:20 CEST

(Aktietorget: BMIM)

Sammanfattning av verkställande direktör Jörgen Brandsvigs anförande vid årsstämman i BM Impex den 29 april 2009.

BM Impex är nu på allvar på väg att bli ett rörelsedrivande bolag. Orderingången under slutet av 2008 och början av 2009 har varit god. Under andra och tredje kvartalet 2009 kommer projekt motsvarande cirka 40 MSEK att levereras.

BM Impex projekt för leverans under 2009
Hotell Park Inn, uppskattat totalt projektvärde cirka 200 MSEK,
varav BM Impex andel cirka 22 MSEK

Lödde Centrum, uppskattat totalt projektvärde cirka 40 MSEK,
varav BM Impex andel cirka 7 MSEK

Ramböll kontor, uppskattat totalt projektvärde cirka 100 MSEK,
varav BM Impex andel cirka 11 MSEK


Hittills har orderingången hämmats av brist på referensobjekt, vilket lett till att BM Impex tillväxt försenats jämfört med ursprungliga prognoser. Många gånger har kunder varit intresserade av BM Impex erbjudande, men velat se referensobjekt innan order läggs. Detta har lett till ett Moment 22 läge. I och med att BM Impex nu har totalt över tio olika referensprojekt bedöms det också bli lättare att få in ytterligare nya projekt.

BM Impex strategi är att satsa på trading istället för produktion, vilket leder till flexibilitet istället för inlåsning. Bolaget skall inte äga egna fabriker utan ha ett samarbete med ett stort antal kvalitetssäkrade fabriker där order kan läggas, allt utifrån projektens olika förutsättningar samt valutaförhållanden, konjunkturförhållanden et cetera.

Att inte äga egna fabriker bedöms vara särskilt värdefullt i en lågkonjunktur, då BM Impex har låga fasta kostnader jämfört med konkurrenter med fasta produktionsstrukturer med höga fasta kostnader. Förhoppningen är att BM Impex skall visa sig relativt sett starkare i en lågkonjunktur.

BM Impex huvudsakliga affärsidé är att importera byggmaterial för att konkurrensutsätta den svenska marknaden. Svenska leverantörer har dock hela tiden varit aktuella. På senare tid har det märkts ett ökat intresse även från större leverantörer i Sverige att bli leverantörer, vilka kontaktat BM Impex för att utröna förutsättningarna att delta i framtida projekt.

BM Impex bygger successivt ut erbjudandet med ytterligare produkter, men är noga med att vara en pålitlig leverantör på det man redan erbjuder innan man utvidgar erbjudandet. Ett viktigt nästa steg blir att komplettera betongstommen med fönster, dörrar och tak för att kunna leverera "torra hus", vilket underlättar start av efterföljande installationsarbeten.

BM Impex har stora förhoppningar på den förestående etableringen av dotterbolaget BM Impex Stockholm AB. H-P Möller, nyutnämnd vd för BM Impex Stockholm, presenterade sig själv kort på årsstämman. H-P Möller är civilekonom, har många års erfarenhet från byggbranschen och kommer närmast från Stockholms Byggmästareförening. För att snabba upp försäljningsstarten i Stockholm kommer kunderna ges möjlighet att studera referensobjekt i Skåne.

Förfrågningarna har under 2009 fortsatt att öka. BM Impex kommer även fortsättningsvis avstå från att lämna konkreta prognoser, men förhoppningen är att på årsbasis ha lämnat de röda siffrorna bakom sig. Detta är dock beroende av när ytterligare stora projekt kommer in samt när de kan levereras och därmed slutavräknas.

Kort berördes behovet av utökat rörelsekapital för att trygga säkerställa en fortsatt god finansiell ställning givet den utökade projektstocken, vilket lämpligtvis kommer att ske via en mindre företrädesemission.


B & M Impex AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Brandsvig, VD telefon 042-717 35Kort om BM Impex
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har sitt säte i Helsingborg och har 14 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.

Se vidare www.bmimpex.se