Falkenbergs kommun

VD-skifte inom FaBo nästa år

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 15:52 CEST

Under nästa år kommer kommunens fastighetsbolag Falkenbergs Bostads AB, FaBo göra ett VD-byte. Nuvarande VD Thomas Brynås har flaggat för sin avgång.

- Min sista arbetsdag kommer bli 31 maj nästa år. Jag ville ge bolaget gott om tid att rekrytera min efterträdare, säger Thomas Brynås.  

FaBos nuvarande VD Thomas Brynås har jobbat inom FaBo sedan 1993 och uppdraget som VD har han haft sedan 2006. Med endast ett par år kvar fram till sin pension är Thomas Brynås beslut att kliva av därför ganska odramatiskt, både för honom själv och för bolagets styrelse.  

- Uppdraget som VD kräver mycket tid och fokus på heltid. I den här fasen av livet vill jag uppleva annat än att arbeta heltid. Hade jag varit 55 år och verksamheten hade varit i samma spännande fas som den är i nu hade det självklart varit annorlunda. Det känns därför viktigt att lämna över till en ny kraft.

Ingmar Bengtsson är styrelseordförande i FaBo:

- Thomas besked kommer inte helt oväntat för oss. Han har under åren varit en mycket uppskattad VD och en stor tillgång för bolaget. På vårt styrelsemöte i augusti kommer vi att diskutera hur vi går vidare med rekryteringen av en efterträdare för Thomas.

Thomas Brynås har det senaste året lett FaBo genom ett större visionsarbete med sikte på 2025 med en verksamhet som genomsyras av ett stort socialt- och miljömässigt ansvarstagande.

Falkenbergs Bostads AB (FaBo) är ett allmännyttigt bostads- och serviceföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun. Genom FaBo kan Falkenbergs kommun skapa förutsättningar för en kommuntäckande bostadsförsörjning och en flexibel bostadsmarknad.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".