Paper Province

Veckans Nyhetsbrev från The Paper Province, W0732

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 16:37 CEST

# Höstterminens program för Informatörsnätverket i Värmland

Programmet för höstterminen är nu klart för Informatörsnätverket i Värmland som har närmare
150 medlemmar.

Nätverksmöten hålls:
■ 23 augusti (After Work-mingel för informatörer),
■ 21 september (Kommunikation i samband med internationella insatser, Anne-Charlotte Carlqvist),
■ 19 oktober (Landstinget – hur cheferna blir kommunikativa ledare, Olle Mannberg),
■ 23 november (Retorik, Kerstin Nohrén),
■ 14 december (Så bygger Färjestad sin mediabild, Jörgen Kalitzki).

Informatörsnätverket i Värmland - som bildades 2002 på initiativ av bland annat Compare och The Paper Province - riktar sig till alla informatörer i Värmland. Informatörsnätverket är ett forum för regionens informatörer där de kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Informatörsnätverket vill också fungera som brobyggare mellan regionens företag och organisationer för att öka samarbetet dem emellan för att därmed bidra till att stärka länets konkurrenskraft.
Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland: http://www.compare.se/informator

--------------------------------------------------------------------

# Välkommen till Papermakers Night, torsdag 4 oktober på Elite Stadshotellet i Karlstad, kl. 17.00 - !

Notera i din almanacka redan nu! Tionde kvällen!

Denna kväll gästas vi av:
Professor Örjan Sölvell och temat är: ”Paper Province - Sveriges Hollywood”

Örjan Sölvell är Professor i International Business vid Stockholms School of Economics, SSE och Dekan i PhD Programs. Han har varit aktiv vis SSE i mer än 30 år och var Direktor för The Institute of International Business (IIB) mellan år 1994 – 2002. Under åren 2004 – 2007 var han den första Dekan för The full-time MBA programs vid SSE.
Idag är han Dekan för PHD Programs at SSE (Economics, Finance and Business Administration) och Direktor för ett Forskningsinstitut – Center for Strategy and Competitiveness (www.sse.edu/csc ).

Sedan mitten av 1980 – talet har Professor Sölvell arbetat nära med Professor Michael E. Porter vid Harvard Business School, HBS. Han är en mycket populär föreläsare, och har i år, 2007, startat The European Cluster Observatory (www.clusterobservatory.eu ) i samarbetet med den Europeiska Kommissionen, DG Enterprise and Industry.

Boka redan nu denna intressanta branschkväll !
Vi återkommer med inbjudningsbrev och deltaljer för kvällen!

Papermakers Night arrangeras av The Paper Province Ek. förening.
Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------


# PROMT International har fått en order från CP Kelco angående demontering av tekniska linjen på Skoghall
Arbetet omfattade kartering och märkning av utrustning som
demonterats samt demontage och packning för vidare transport till Kina av beställaren.

Då vissa delar skall köras vidare efter semester stopp kräver
arbetet en stor noggrannhet och ett stort ordningssinne då vissa delar också är EX klassade.
PROMT har haft ca. 10 man igång med arbetet under juli månad.
Ordersumma ca. 2 milj. SEK.
Pressinformation från PROMT International AB

--------------------------------------------------------------------

# Skoghalls Bruk är arbetsmiljöcertifierat

Skoghalls Bruk har nu ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skoghall Bruk har blivit certifierat med avseende på OHSAS 18001:2007, ledningssystem för arbetsmiljö, och AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är BV (Bureau Veritas Certification) som godkänt bruket för certifiering.
– Skydd och säkerhet går före allt annat och detta är ett sätt att säkerställa att vi arbetar efter det. Vi har fått ett kvitto på att vi jobbar med rätt saker och att vi gör det på systematiskt sätt, säger säkerhetschefen Jan-Erik Johansson. Cirka 180 anläggningar i Sverige är certifierade enligt OHSAS. Sedan tidigare har Skoghalls Bruk certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö, energi, hygien och spårbarhet för ved.
För mer information:
Jan-Erik Johansson, säkerhetschef, Stora Enso Skoghall AB, 070-559 44 04
Kjell Kumlin, informationschef, Stora Enso Skoghall AB, 070-556 43 03

--------------------------------------------------------------------

# Rottneros bygger ny fabrik i Spanien

Rottneros ska bygga en ny förpackningsfabrik i Spanien. Investeringen avser en fabrik för produktion av den massafiberbaserade livsmedelsförpackningen SilviPak

Rottneros nya Spanienfabrik som beräknas tas i drift under våren 2008 och byggs i anslutning till koncernens massabruk i Miranda i norra Spanien.
Investeringen uppgår till ca 50 miljoner svenska kronor och motiveras av att kapaciteten vid den nuvarande produktionsanläggningen - vid Rottneros Bruk i Värmland - inte räcker till för att möta efterfrågan.
Att Rottneros väljer att bygga den nya fabriken vid massabruket i Miranda beror dels på att den befintliga infrastrukturen kan utnyttjas, dels på att det geografiska läget är lämpligt för leveranser till övriga delar av Europa.
Rottneros inledde produktion av massafiberbaserade livsmedelsförpackningar med varumärket SilviPak under våren 2006. Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

# Billerud rör om bland kemikalieleverantörerna

Billerud rör om bland kemikalieleverantörerna. Koncernens nybildade så kallade kategoriteam gör egna marknadsanalyser och söker brett efter rätt leverantör.

Först ut är en totalöversyn av koncernens inköp av natriumhydroxid, som är den enskilt största kemikalien i Billeruds processer. - Vårt uppdrag är inte bara att pressa priserna, utan vi ska vända på varje sten. Det kan innebära att vi hittar en leverantör med väldigt bra logistiska lösningar som ger oss vinster, eller vi kanske hittar ett substitut till någon kemikalie, säger Mattias Berggren som är övergripande projektansvarig inom Billeruds centrala inköpsorganisation. Tidigare har varje bruk upphandlat kemikalierna, men för att nå maximal effektivitet kommer Billeruds inköp i fortsättningen att göras centralt.
Totalt räknar Billerud med att sänka kostnaderna på kemikaliesidan med 30-35 miljoner kronor. Målet ska nås inom tre år. - För natriumhydroxid närmar vi oss offertskedet. Vi har ambitionen att initialt föra en dialog med 10-15 leverantörer av natriumhydroxid. De priser vi erbjuds är förstås av avgörande betydelse, men det finns andra faktorer som kan påverka slutnotan och som vi fäster stor vikt vid, exempelvis inom logistikområdet, säger Peter Larsson, inköpare på Billerud, till Nordisk Papperstidning.
Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

# Intressanta kurser i höst i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

■ Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning, och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 24-26/9 och 12-14/11, 2007. FULLBOKAD!!

■ Email English
I samarbete med Språkbruket Education. För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska.
Omfattning: 3 dagar. Kursdatum: 13 september, 20 september och 11 oktober, 2007

■ Utveckla din förmåga att leda projekt
Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.
Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 17-18 oktober och 23 -24 oktober, 2007.

■ MS Project
Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov av att lära sig verktyget Microsoft Project för att administrera och följa upp sitt projekt. För dem som genomfört ”Utveckla din förmåga att leda projekt” är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterliggare befästa sin kompetens avseende projektledning. Kursdatum: 26-27 juni och 20-21 november, 2007.

■ Ekonomi för icke ekonomer steg 2, fortsättningskurs
Vänder sig till dig som har grundläggande kunskap kring ett företags ekonomi. Deltagarna ska få en utökad och fördjupad kunskap inom vissa ekonomiska områden, begrepp och samband.
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 29 augusti och 5 september, 2007

■ Heta Arbeten
För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning eller andra ”övriga” heta arbeten. Kursen leder fram
till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen. Omfattning: 1 dag.
Kursdatum: 23 augusti, 30 augusti, 6 september och 13 september. Alla kurserna kommer att hållas på
Billerud AB Gruvöns Bruk.

■ Ledarskap i tiden
Ett inspirerande seminarium inom vår ”Ledarträning” i Paper Province KOMPETENSCENTRUM, med
tidigare förbundskaptenen för friidrottslandslaget Ulf Karlsson. Tid: 4 oktober, kl. 12.00 – 17.00, Plats:
Karlstads Teknikcenter. Anmälan görs senast 26 september till: Camilla Falck, tel. 054 – 17 79 48 eller
c.falck@paperprovince.com


Våren 2008:
■ Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
För dig som vill öka din kommunikationsförmåga och bli en mer intressant presentatör!
Omfattning: 5 förmiddagar.

■ Ekonomi för icke ekonomer steg 1, grundkurs
Vänder sig till dig som inte är utbildad inom ekonomi och har begränsad erfarenhet av arbete med ett företags ekonomi. Omfattning: 2 dagar.

■ Från stock till kartong / papper.
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers / kartongtillverkning. T ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong. Omfattning 2, 5 dagar.

■ Framgångsrika möten
1-dags seminarium med Anette Rhudin, Dirigo. Plats: Karlstads Teknikcenter. Seminariet riktar sig till alla som deltar i eller håller i möten i sitt dagliga arbete.

■ English for Engineers
En kurs för ingenjörer som vill slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar
på praktiska språkfärdigheter som varje ingenjör behöver ha för att tala eller skriva engelska på ett professionellt sätt.
Omfattning: 4 heldagar. Förutom de 4 kursdagarna får deltagarna skriva distansuppgifter (presentationer,
rapporter, e-mail osv.) med personlig handledning.

# Självklart bokar du din nästa kurs hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!
Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.paperprovince.com/kompetenscentrum och läs mer om våra utbildningar eller skriv ett e-mail till Camilla Falck, c.falck@paperprovince.com , tel. 054 – 17 79 48.

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 65 företag med ca 8 000 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller VD Mats Williams, tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. Förening
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054-17 79 40
info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 054-17 79 42
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information)
Tel. 054-17 79 46
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com