Paper Province

Veckans Nyhetsbrev, W0835, från The Paper Province

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 17:05 CEST

# Diplomutdelning för genomförd Maskinoperatörsutbildning hos
The Packaging Greenhouse AB, Karlstad


Häromdagen var det dags för Diplomutdelning till 6 operatörer frånBillerud Gruvöns Bruk och Nordic Paper, Åmotsfors Bruk. Utbildningen har The Packaging Greenhouse svarat för och gäller en 20 dagars skräddarsydd Certifieringsutbildning i fyra steg.

Detta var den första Diplomutdelningen till Pappersmaskinoperatörer riktad mot Billerud Gruvöns Bruk och Nordic Paper Åmotsfors Bruk. Utbildningen omfattade hela 160 timmar kring:

1/. Produktions-kunskap och Mälderi, 2/. Vira- och Pressparti, 3/. Torkparti och Rullning, 4/. Ytbehandling, Konvertering, Underhåll, Säkerhet och Miljö.

Carl Zotterman, The Packaging Greenhouse, berättade om de nya intressanta utbildningarna som nu pågår inom The Packaging Greenhouse och där man idag kan erbjuda kurser i hela kedjan "från massa till torkning" av kartongpapper i den egna pilotpappersmaskinen.
Nyligen fick man överta ett Kalanderverktyg från UMV Coating i Säffle, och kan därför genomföra också kurser kring: avrullning - Kalandernyp - upprullning.

The Packaging Greenhouse har nyligen också blivit agent för Paper Train - ett Multimediabaserat Interaktivt utbildningsmaterial, som innehåller ett 40 - tal olika moduler i hela pappersprocessen - från
massa till färdigt papper. Detta material finns idag på engelska, tyska, franska och holländska. Uppgiften för The Packaging Greenhouse är att översätta det omfattande materialet också till svenska.
I höst kommer detta material att marknadsföras ut bland pappersbrukens anställda för att höja Kompetensutvecklingen.

Veronica Beghello, utbildningsansvarig hos The Packaging Greenhouse presenterade de 6 operatörerna, som fick motta blommor och diplom. De sex var Karin Johansson, Urban Nordblad och Jonas Magnusson från Åmotsfors Bruk och Norbert Freundt, Bo Öst och Bo Knöös från Billerud Gruvöns Bruk.

The Packaging Greenhouse AB, helägt dotterföretag till The Paper Province, är ett forsknings- och utvecklingsföretag, som växt fram runt en unik pilotpappersmaskin, är ett ledande och oberoende
företag verksamt inom forskning, utveckling och teknologi. Tjänster och kunskap är baserad kring papperstillverkningsprocessen och slutanvändningen av fiberbaserade material.


För ytterligare information kontakta: Carl Zotterman, tel. 054 - 17 79 76, carl@thepackaginggreenhouse.com
För mer information kring utbildningar kontakta: Veronica Beghello, tel. 054 - 17 13 14 eller

www.thepackaginggreenhouse.com eller www.paperprovince.com

Susanne Öman är ny VD för The Packaging Greenhouse fr o m 1 september. Susanne kommer från UMV Coating i Säffle.
Carl Zotterman (tidigare VD) finns kvar i organisationen för att arbeta vidare med bl a utbildningarna.

# Rejlers förvärvar teknikkonsultföretaget Dantec

Rejlerkoncernens dotterbolag Rejlers Ingenjörer AB förvärvar teknikkonsultföretaget Danatec i Örnsköldsvik.

Danatec har ca 40 medarbetare och omsätter ca 30 mkr med god lönsamhet. Företaget utför tekniska konsulttjänster inom i huvudsak produkt- och produktionsutveckling för verkstads-, gruv- och processindustrin. Danatec har kontor i Örnsköldsvik, Skellefteå och Sundsvall. Förvärvet förstärker Rejlers inom kompetensområdet mekanik och ökar bolagets marknadsandelar längs Norrlandskusten. Efter förvärvet har Rejlers Sverige 620 medarbetare och Rejlerkoncernen 920 medarbetare. Förvärvet genomförs den 26 augusti 2008 och betalas med kontanta medel.

För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24 Kjell Sandin, Ekonomidirektör, tel. 0470-70 43 18

# Välkommen på frukostmöte, 11 september med Force Technology Sweden som värd!

Den 11 september går höstens första frukostmöte av stapeln och värdföretag är Force Technology Sweden AB. Mötet hålls på Clarion Plaza i Karlstad, och inleds med frukostbuffé klockan 07.30. Deltagande från Force Technology är Staffan Kjerrman - filialchef Karlstad, Anders Olsson - projektledare avancerad provning och vindkraft, Fredrik Larsson - teknisk koordinator och Christer Haglund - divisionschef.

Anmälan senast 8 september via mail till: Anne Persson,
a.persson@paperprovince.com  eller maria.johansson@compare.se  

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Välkommen till Papermakers Night, onsdag den 1 oktober, på Elite Stadshotellet i Karlstad!

Inbjuden gästtalare denna kväll är Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso!

Han kommer att tala kring temat: "Situationen och Utmaningen för Europeisk Skogsindustri"

Välkommen med din anmälan senast torsdag den 25 september till: Anne Persson, Tel 054 - 17 79 49 eller fax. 054 - 17 79 56 

# "När kunskap ger resultat ....."

Det finns olika motiv till att vara medlemsföretag i The Paper Province (TPP). Detta framkommer i den utvärdering om klusterverksamheten i Värmland, som genomförts av Ramböll Management, på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Nutek.

"Samverkan för utveckling och tillväxt"

Genom ett enkätutskick till berörda företag i TPP har utvärderingen samlat in information om bland annat hur företagen ser på TPP som klusterinitiativ. 40 företag av 75 utskickade enkäter har svarat. Här ingår tillverkande företag (ca 60 procent), tjänsteföretag (ca 35 procent) samt handelsföretag (ca 5 procent).

Av de responderande företagen producerar 67 procent huvudsakligen för en internationell marknad och ca 31 procent för en nationell marknad.

De allra viktigaste motiven för att vara medlemsföretag i The Paper Province är:

● För att marknadsföra företaget

● För att få tillgång till kompetensförsörjning via klustret / nätverket

● Nya nätverk

● För utveckling av den egna organisationen / företaget

● För att delta i gemensamma projekt med andra företag

Medlemsföretagen ser att TPP har en roll som "spindeln i nätet, en katalysator, pådrivare, samordnare, nätverksbyggare i det massa- och pappersteknologiska klustret". En viktig roll för TPP utifrån företagen är att marknadsföra klustret och dess kompetenser nationellt och internationellt. Marknadsföringen riktas dels mot kunder och leverantörer, men även för att stärka samarbeten med akademin samt att lyfta fram klustrets intressen till den nationella politiken och de nationella prioriteringarna.

 

# Terminsstart för Informatörsnätverket i Värmland


Informatörsnätverket i Värmland har startat höstterminen 2008 med mingelträff på Koriander i Karlstad. Nätverket har idag 179 medlemmar som erbjuds fyra lunchmöten och två seminarier under terminen.

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum för regionens informatörer för att lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Nätverket drivs helt ideellt med stöd av Compare och

The Paper Province.

Kommande program:

Fredag 5 september: Seminarium om rörlig bild som informationskanal på Karlstads universitet kl 09-12 med efterföljande lunch.

Onsdag 17 september: Lunchmöte med vinnarna av informatörspriset - Karlstads universitet.

Fredag 17 oktober: ''Kommunikation ger luft under vingarna'' - seminarium om Luftfartsverket med studiebesök på Karlstad Airport kl 09-11.

Fredag 17 oktober: Lunchmöte om Landstingets erfarenheter av vårdstrejken.

Onsdag 12 november: Lunchmöte om bloggar som kommunikationskanal.

Tisdag 9 december: Lunchmöte om kommunikation som ledningsverktyg.

Läs mer om Informatörsnätverket i Värmland på:
www.compare.se/informator www.paperprovince.com www.paperprovince.com/kompetenscentrum eller kontakta KOMPETENSCENTRUM Camilla Falck 054-17 79 48, c.falck@paperprovince.com www.paperprovince.com

# Christer Gardell i ny offensiv i Metso

Det spekuleras åter om framtiden för Metso. Nyckelfigur i sammanhanget är den svenske finansmannen Christer Gardell, känd företagsslaktare och näst störste ägare i Metso, och som för ett par år sedan ville stycka koncernen.

Metso, ledande leverantör av teknologi och utrustning för massa- och pappersindustrin samt gruvindustrin, går mycket bra för närvarande, och koncernen presenterade nyligen nya finansiella mål och en strategisk översyn.

I samband därmed fick den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs uppdraget att studera "ytterligare värdehöjande möjligheter".

Koncernchefen Jorma Eloranta har förnekat att en delning av företaget är aktuell, men "strukturella alternativ" för att höja värdet för aktieägarna ingår i uppdraget till Goldman Sachs.

Jonas Gardell, som äger knappt fem procent av Metso genom sin fond Cevian, ville 2005 börsintroducera Metso Minerals som ett separat bolag. Den gången sa Metsos styrelse nej. I dag är läget ett annat, och Gardell sitter i Metsos styrelse.

Enligt Metsos informationsdirektör Jaana Lappalainen är uppdraget till Goldman Sachs en förutsättningslös studie som kommer att ta flera månader. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# SCA tecknar ramavtal med Sogeti

SCA Forest Products AB har tecknat ramavtal med IT-konsultföretaget Sogeti. Avtalet omfattar tjänster inom bland annat serviceledning, applikationsunderhåll, användarstöd och vidareutveckling av applikationer och gäller från januari 2008 under en inledande avtalsperiod på tre år.

- SCA är en av Sogetis viktigaste kunder, för företaget i stort och för Sundsvallskontoret i synnerhet. Med ramavtalet följer en rad förstärkta möjligheter att kunna erbjuda SCA en flexibel leverans, bland annat genom att öka och minska bemanningen i uppdragen beroende på SCA:s behov och önskemål. Vi kommer även att kunna säkerställa ett proaktivt arbetssätt, genom vilket vi hela tiden utvecklar och förbättrar leveransen i olika forum och nätverk där vi tar tillvara och utbyter kompetens och metodik, menar Anette Hägglund, kundansvarig Sogeti Sundsvall.

- Detta ramavtal medför en rad mervärden för SCA. Sogeti har ett starkt varumärke på den lokala marknaden och har därmed lättare att rekrytera kompetent personal. Dessutom tillhör Sogeti en stor, global koncern och har möjlighet att utnyttja den styrka det innebär i form av exempelvis expertkunskap och kompetensförsörjning, säger Ulf Ringström, inköpare SCA Forest Products AB.

 

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 6-8/10 och 24-26/11-2008

► Utveckla din förmåga att leda projekt

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 19-20/11 och 25-26/11-2008

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: 8 september -08.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 10/9, 17/9, 24/9, 20/11-2008

► Mobila arbetsplattformar

Syftet är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha erforderliga kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt framföra liftar. Kursen omfattar åtta timmar under en dag och innehåller 50 % teori och 50 % praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Följande områden omfattas: arbetsmiljölagen, val av lift samt förarkrav, besiktningsregler, uppställning av lift, arbete från lift och transport av lift.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 8/10-2008

SPRÅK:

► Email English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva email/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12-13/11-2008

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Kursdatum: 30/9 och 7/10-2008

Vill du veta mer om vårt kursutbud eller göra en kursanmälan?

Gå in på vår webbsida: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 74 företag med mer än 8 600 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com  

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054-17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054-17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com k.lagerstrom@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

Tel. 054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

► Frukostmöte med Force Technology Sweden, som värd, 11 september, på Clarion Plaza, Karlstad

► Åkroken Science Park från Sundsvall besöker regionen 23 - 24 september

► Papermakers Night, 1 oktober, på Elite Stadshotellet, Karlstad.

Gästtalare Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso.