Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0837, FRÅN THE PAPER RPOVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 18:38 CEST

# Force Technology - från vindkraft till elefanter

Den 11 september var det dags för höstens första frukostmöte. Mötet hölls på Clarion Plaza och värdföretag var Force Technology: ett teknikkonsultföretag med verksamhet över hela världen och totalt 1200 anställda. Koncernens fokus ligger på produkt- och konceptutveckling, design, produktionsoptimering samt drift och underhåll inom en mängd olika områden.

På bilden ses från vänster: Anders Olsson- Projektledare, Christer Haglund - Divisionschef, Staffan Kjell man - Filialchef och Fredrik Larsson - Teknisk koordinator.

I Sverige finns totalt 17 kontor och här arbetar Force Technology mest med provningar av olika slag, man använder sig bland annat av ultraljud, röntgen, sensorer och olika typer av mätteknik. I Karlstad är man mest verksamma inom området oförstörande provning.

Under frukostmötet berättade Anders Olsson, projektledare avancerad provning och vindkraft och Fredrik Larsson, teknisk koordinator om företagets verksamhet och visade olika exempel på den kompetens som finns. De visade bland annat hur man med hjälp av ultraljud kan genomföra tjockleksmätningar på cisterner i drift och hur man kan använda röntgen för att mäta beläggning i rör. Det roligaste exemplet var nog ändå om när de blev anförtrodda att ultraljuds-scanna elefanthannen Tempo, på Aalborg Zoo.

Mötet hade ett tjugotal deltagare och nästa frukostmöte hålls den 9 oktober, då Midroc Electro AB är värdföretag.

Läs mer på: www.paperprovince.com


# Gruvöns största pappersmaskin fyller 40 år!


12 september uppmärksammar vi att Gruvöns största maskin, PM6, och Flutingbruket, fyller 40 år. Jubileet firas med öppet hus med kaffe och tårta i Flutingbruket för anställda på bruket. Vi ordnar dessutom en mindre utställning med exempel på slutprodukter, råvara och bilder från förr till nu.

Prins Bertil invigde 1968
I Flutingbruket tillverkas s k fluting som utgör det veckade mellanskiktet i wellpapp. Bakgrunden till den, fram till dess, största investeringen i Gruvöns historia (160 miljoner) var nedläggningen av en annan enhet inom dåvarande Billerud. Vid avvecklingen av sulfitbruket i Jössefors uppstod frågan om vad man skulle göra med den björkved som dittills använts på bruket. Svaret blev en nyinvestering i tillverkning av fluting, till vilket björkmassa passade bra, på Gruvön.

Styrelsebeslut om byggnationen togs i maj 1966 och i september två år senare kunde man konstatera att "Flutingbruket på Gruvön nu är igångkört utan några allvarligare svårigheter".
Den officiella invigningen för Gruvöns nya flutingbruk ägde rum 13 september 1968. Dagen till ära fanns Hans kungliga höghet Prins Bertil på plats för att trycka på startknappen.

Vid starten beräknades produktionskapaciteten för PM6 till 130 000 ton/år, idag är kapaciteten 250 000 ton/år. Utveckling under de senaste åren har bland annat inneburit att packen har byggts om till att bli helautomatisk. Ytterligare investeringar som kommer att innebära en ökad produktionskapacitet genomförs under hösten.

Billerud Flute
Billerud Flute är en av Billeruds mest sålda produkter. Den största delen av produktionen säljs till fruktproducerande länder som ex Italien, Spanien, Marocko, Grekland, Filippinerna, Costa Rica och Ecuador. Tillsammans med Billeruds affärsområde Packaging Boards utvecklar vi flutingen till att i ännu större utsträckning möta kundernas behov och nya krav på förpackningslösningar.

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Unikt samarbete för att lyfta skogsindustrin

Vilka möjligheter finns i den värmländska skogen? Hur säkerställs skogsnäringens behov av kompetens och arbetskraft? Det är några av de viktiga frågor som kommer att diskuteras under två seminarier i höst. Seminarierna är ett resultat av ett unikt samarbete där fack, företag och arbetsförmedling gått samman för att lyfta frågor som rör den värmländska skogsindustrin.

I Värmland är närmre en fjärdedel av befolkningen direkt sysselsatt inom skogsindustrin och näringen står för ca 35 % av det totala värmländska produktionsvärdet.

Steve Cato, fackligt ombud för Pappers avdelning 96, menar att frågor som rör skogsindustrin inte alltid verkar så angelägna som de borde vara för politikerna.
- Vi anser att det är svårt att komma till tals med frågor som rör skogsindustrin, men utan en bra basindustri fungerar heller inte tjänstesektorn, säger han.

Fr .v. Steve Cato, Pappers, Tore Ingman, Arbetsförmedlingen, Benny Östman och Jörgen Nilsson, Skog- och träfacket, Lars Johansson, Stora Enso Skog och Kjell Kumlin, Stora Enso Skoghalls bruk.

Det första seminariet äger rum den 21 november och några av föredragshållarna är Eva Eriksson, landshövding, Christer Larsson, förbundsekonom Pappers, Monika Stridsman, länsjägmästare Skogsstyrelsen och Börje Lagerquist, ordförande Mellanskog.

 

I det andra seminariet, den 5 december, diskuteras framtida arbetskrafts- och kompetensbehov för den värmländska skogsnäringen.

Detta är unika seminarier eftersom de samlar representanter från så många olika organisationer för att diskutera frågor som är betydelsefulla för så många personer och företag i Värmland, poängterar Lars Johansson, virkeschef, Stora Enso Skog.

# Välkommen till Papermakers Night, onsdag den 1 oktober, på Elite Stadshotellet i Karlstad!

Inbjuden gästtalare denna kväll är Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso!

Han kommer att tala kring temat: "Situationen och Utmaningen för Europeisk Skogsindustri"

Välkommen med din anmälan senast torsdag den 25 september till: Anne Persson, Tel 054 - 17 79 49 eller a.persson@paperprovince.com

# Häng med The Paper Province till Göteborg och Processteknik- mässan 2008,  den 7 oktober? 190 utställare och möjlighet att välja ur konferenspaketen.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad - Göteborg, tisdag den 7 oktober.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.

Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.

Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30

Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt och bra att sätta sig på bussen och "bara" åka med!

Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur) 350 kr per person (räknat på 50 pers) (faktureras efteråt)

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan senast den 30 september! Skriv eller faxa till Kjell Lagerström, 054 - 17 79 56.

 

# Arctic Paper köper tyskt pappersbruk


Arctic Paper meddelade idag att de köper tyska Mochenwangen Papier, som producerar bokpapper och är ett av Europas ledande bruk för papper till pocketböcker.

Nödvändiga dokument för godkännande av föreskrifter och antitrustbildning har lämnats in till tyska kartellverket.
Mochenwangen Papier tillverkar årligen 115 000 ton finpapper. Huvuddelen går till boktryckning och bruket tillhör en av de större aktörerna på den europeiska marknaden inom sitt segment. Produktionen kompletterar det papperssortiment som produceras vid Arctic Papers övriga bruk.
- Vi har länge varit intresserade av att köpa Mochenwangen och har nu kommit överens med den tidigare ägaren om villkoren. Genom förvärvet utökar vi vårt produktsortiment och breddar uppsättningen av starka varumärken ytterligare. Dessutom får vi ökade möjligheter till att förstärka vår kundservice, säger Arctic Papers koncernchef Olle Grundberg.

- Arctic Paper har vuxit organiskt de senaste åren. Vår strategi är att växa ytterligare både genom omstrukturering med uppköp av intressanta europeiska bruk och fortsatt organisk tillväxt, fortsätter Grundberg.

Mochenwangen Papier ligger i sydvästra Tyskland, i delstaten Baden-Würtemberg, med närhet till stora skogsområden. Bruket har 190 anställda och producerar välkända kvalitetspapper bland annat under varumärket Pamo. 60 procent av produktionen säljs på den inhemska marknaden. De största marknaderna utanför Tyskland är Italien, Frankrike och Storbritannien.

Mochenwangen Papier har idag tre pappersmaskiner. Arctic Paper har för avsikt att fortsätta arbeta för ökad effektivitet, modernisering samt ökad produktion av bokpapper.

- Köpet av Mochenwangen ligger helt rätt i tiden för oss. Branschen har haft det väldigt motigt i sju-åtta år och lönsamheten är fortfarande generellt svag, men ljuspunkter finns. Vi har kunnat höja priserna på finpapper, om än marginellt, och kapacitetsbalansen har blivit bättre genom att en hel del mindre bruk har stängts, säger Olle Grundberg.

Arctic Paper har sedan tidigare de svenska pappersbruken Arctic Paper Munkedals AB och Arctic Paper Håfreström AB samt Arctic Paper Kostrzyn S.A i Polen. Efter köpet av Mochenwangen Papier ökar Arctic Paper sin samlade produktionskapacitet till 700 000 ton per år./KB

Läs mer på: www.paperprovince.com www.paperprovince.com

# Stora Enso stänger fyra pappersmaskiner


Stora Enso stänger permanent fyra pappersmaskiner, två i Finland och två i Tyskland, med en samlad kapacitet på 600 000 årston kartong och papper. Sammanlagt berörs cirka 1 700 anställda av nu beslutade nedläggningar och omstruktureringar.

I Finland stänger Stora Enso kartongmaskinen KM1 vid Imatra bruk samt Corensos hylskartongmaskin vid Varkaus bruk. KM1 i Imatra har en ikapacitet på 170 000 ton vätskakartong och bägarkartong. Stängningen ska genomföras under 2009. Hylskartongmaskinen i Varkaus har en kapacitet på 100 000 ton. Maskinen ska stängas före årsskiftet.

I Tyskland stänger Stora Enso kartongmaskinen vid Baienfurt bruk. Den har en kapacitet på 190 000 ton falskartong, och stängningen planeras före årsskiftet. Arkningsverksamheten vid Baienfurt bruk ska fortsätta. Vidare stängs PM3 vid Kabel bruk. Maskinen har en kapacitet på 140 000 ton bestruket journalpapper. Stängningen ska genomföras före årsskiftet.

Vidare planeras en kraftig reduktion av virkesanskaffningsverksamheten i Ryssland samt en minskning av administrationen inom koncernen, så att den bättra stämmer överens med de fokuserade affärsmålen. Därutöver görs nedskrivningar om totalt cirka 280 miljoner euro. Stora Enso ska dessutom stänga sitt sågverk i Paikuse i Estland.

Sammanlagt berörs cirka 1700 anställda av de nu beslutade nedläggningarna och omstruktureringarna. Av dessa är 600 i Tyskland, 550 i Finland, 400 inom Wood Supply Russia och 150 i andra länder. Härutöver planerar Stora Enso att överföra cirka 1450 anställda i Finland till ett nytt samarbetsbolag för underhållsarbete.

Stora Enso beräknar att åtgärderna ska ge en årlig förbättring av rörelseresultatet med cirka 140 miljoner euro till slutet av 2010. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Stora Enso investerar i Fors, Imatra och Ingerois


Samtidigt som Stora Enso på onsdagen tillkännagav nedläggningar, meddelades ocså beslut om investeringar, Det gäller bland annat Fors kartongbruk i Sverige samt Imatra och Ingerois bruk i Finland. 135 miljoneer euro ska satsas på uppgraderingar i de tre bruken.

Stora Enso kommer under de närmaste två åren att investera cirka 135 miljoner euro i Fors, Imatra och Ingerois bruk.

I Imatra kommer investeringar i massabruket att minska kostnaderna liksom beroendet av ryskt rundvirke. Kapaciteten på Imatras KM4 ska ökas för att förbättra produktiviteten samt för att kunna leverera till kunder, som för närvarande försörjs från brukets KM1. Vidare ska Stora Enso investera i förbättrad effektivitet och kvalitet på de återstående bestrykningslinjerna vid bruket i Imatra samt i byggandet av en nya arkningslinje där.

Vid Fors och Ingerois bruk syftar investeringarna till att höja såväl kvalitet som kapacitet och produktivitet. Dessutom ska arkningskapaciteten utökas.

Stora Ensos strategi är, enligt uppgifter till Nordisk Papperstidning/Papernet, att investera i enheter som är välmående och starka. De bruken ska stärkas ytterligare genom produktivitetsförbättringar, rationalisering och specialisering. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com  

# "När kunskap ger resultat ....." Medlemsföretagens syn på The Paper Province.

Det finns olika motiv till att vara medlemsföretag i The Paper Province (TPP). Detta framkommer i den utvärdering om klusterverksamheten i Värmland, som genomförts av Ramböll Management, på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Nutek. "Samverkan för utveckling och tillväxt"

Genom ett enkätutskick till berörda företag i TPP har utvärderingen samlat in information om bland annat hur företagen ser på TPP som klusterinitiativ. 40 företag av 75 utskickade enkäter har svarat. Här ingår tillverkande företag (ca 60 procent), tjänsteföretag (ca 35 procent) samt handelsföretag (ca 5 procent).

Av de responderande företagen producerar 67 procent huvudsakligen för en internationell marknad och ca 31 procent för en nationell marknad.

Resultat och effekter som medlemsföretagen upplever att The Paper Province bidrar till:

Högsta bedömningen utifrån The Paper Province är att initiativet bidrar till:

● Ökad kunskap om branschen

● Ökat samarbete / samverkan med företagen

● Nya nätverk

Bedömning av The Paper Province förmåga att bidra till Forskning & Utveckling (F&U):

● Att vara mäklare kring kompetensutvecklingsinsatser (97 procent)

● Initiera företagsrelevanta utbildningar (93 procent)

● Bidra till ökade kontakter med F&U - aktörer (83 procent)

● Bidra till behovsstyrda F&U - insatser (84 procent)

Bedömning av The Paper Province förmåga att underlätta vid rekrytering av rätt kompetens:

63 procent av de responderande företagen har svarat att initiativet i viss grad, i hög grad eller i mycket hög

grad underlättar vid rekrytering. 26 procent har svarat att man ej vet eller har haft svårt att svara på frågan.

Bedömning av vad deltagandet i The Paper Province aktiviteter har inneburit:

● Utökade satsningar på Forskning & Utveckling (9 procent)

● Nya F & U - projekt (15 procent)

● Ökat F & U - samarbete med andra företag (18 procent)

● Ökat F & U - samarbete med Högskola/Universitet/Industriforskningsinstitut (29 procent)

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 6-8/10 och 24-26/11-2008

► Utveckla din förmåga att leda projekt

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 19-20/11 och 25-26/11-2008

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 10/9, 17/9, 24/9, 20/11-2008

► Mobila arbetsplattformar

Syftet är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha erforderliga kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt framföra liftar. Kursen omfattar åtta timmar under en dag och innehåller 50 % teori och 50 % praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Följande områden omfattas: arbetsmiljölagen, val av lift samt förarkrav, besiktningsregler, uppställning av lift, arbete från lift och transport av lift.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 8/10-2008

SPRÅK:

► Email English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12-13/11-2008

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Kursdatum: 30/9 och 7/10-2008

Vill du veta mer om vårt kursutbud eller göra en kursanmälan?

Gå in på vår webbsida: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 900 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida:

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054-17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054-17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com 

 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

Tel. 054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

► Åkroken Science Park från Sundsvall besöker regionen 23 - 24 september

► Papermakers Night, 1 oktober, på Elite Stadshotellet, Karlstad.  Gästtalare Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso.

► The Paper Province arrangerar en bussresa till Processdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 7 oktober.