Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0838, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:21 CEST

# The Energy Square på Tissue Making 2008
Den 18-19 september hölls för tjugofemte året i rad konferensen "Tissue Making" för papperstillverkare från hela världen. I år höll Metso Paper i trådarna och ca 150 gäster från 30 länder samlades i Karlstad för att diskutera den nya generationens papperstillverkning, med tonvikt på kvalité och energieffektivitet. På Karlstad Teknikcenter var The Energy Squares monter en naturlig träffpunkt för diskussion och erfarenhetsutbyte i energifrågor.

# KPA Engineering öppnar nytt kontor i Örebro

Den 1:a september startade verksamheten på KPA Engineerings nya kontor i Örebro. KPA Engineering har sedan tidigare kontor i Karlstad, Norrköping och Göteborg. Örebrokontoret, som blir företagets fjärde, är ett viktigt steg för att öka närvaron i Örebroregionen.

- Vår långsiktiga strategi är att växa i nära samverkan med våra kunder så vi ser det som en stor fördel att finnas lokalt i Örebroområdet. Samtidigt ser vi att det nu finns ökande möjligheter för ytterligare tillväxt i Örebro och Karlskoga, säger Lennart Asplund, marknadschef på KPA Engineering.
I samband med öppnandet av Örebrokontoret rekryterades Robert Carlsson, tidigare Korsnäs Frövi, för att ytterligare stärka upp kompetensen inom områdena Energi och Process. - Robert har en gedigen erfarenhet och kompetens inom intressanta områden som vi ser fram emot att tillsammans utveckla vidare. Han kommer att sköta Örebrokontoret men även ha huvudansvaret för processidan inom KPA, säger Hans Paulsson, VD på KPA Engineering.

För ytterligare information se: www.kpaworld.com eller kontakta marknadschef Lennart Asplund på telefon 054-57 84 10, 070-630 62 88 eller via mail lennart.asplund@kpaworld.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

Välkommen till Papermakers Night, onsdag den 1 oktober, på

Elite Stadshotellet i Karlstad! - Anmäl dig nu!

Inbjuden gästtalare denna kväll är Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso!

Han kommer att tala kring temat: "Situationen och Utmaningen för Europeisk Skogsindustri"

Välkommen med din anmälan senast torsdag den 25 september till: Anne Persson, Tel 054 - 17 79 49 eller a.persson@paperprovince.com Man kan också faxa in sin anmälan på 054 - 17 79 56.

# Familjedag på Teknikklubben Lusten

Det var full aktivitet när Skoghalls Bruk anordnade en familjedag på Värmlands museum. Det bjöds på guidad visning av utställningen "Var blev du av ljuva 60-tal?", barn och vuxna hjälptes åt att bygga pappersfarkoster som de sedan tävlade med i den lilla "Klarälven" och fina askar och periskop tillverkades i ateljén.

# Metso Paper i Karlstad presenterade en världsnyhet på mjukpappersfronten

Advantage NTT är en ny teknologi för att producera mjukpapper som t ex hushålls- och toalettpapper, servetter och pappersnäsdukar och som på ett revolutionerande sätt kombinerar hög papperskvalitet med avsevärt lägre energiförbrukning.

Alla värdens papperstillverkare pressas idag av stigande energipriser samtidigt som världens konsumenter blir allt mer medvetna om produkternas miljöpåverkan, särskilt med tanke på den pågående klimatdebatten.

- Vi har lyssna noga på våra kunder och kan nu med stolthet presentera en värdsunik teknologi som ger oss förutsättningar att behålla vår marknadsledande ställning, säger Anders Björn, VD för Metso Paper Karlstad AB.

Efter år av utvecklingsarbete och investeringar i den unika forskningsanläggningen i Karlstad presenterar Metso Paper den nya teknologin på en stor industrikonferens i Karlstad denna vecka,

Över etthundra mjukpapperstillverkare från 31 länder samlas under två dagar för att diskutera i första hand lösningar på industrins energiproblem.

För ytterligare information: Anders Björn, Vd, Metso Paper Karlstad AB, Tel. +46 54 17 13 38 eller
Mobil +46 705 17 13 38
Jan Erikson, Försäljningschef, Tissue Business Line, Metso Paper, Tel. +46 54 17 14 90 eller
Mobil. +46 705 17 14 90

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Fullt hus när Gruvöns största pappersmaskin fyllde 40

Den 12 september hölls öppet hus för att fira att Gruvöns största maskin, PM6, och Flutingbruket, fyllde 40 år. Jubileet firades med öppet hus med kaffe och tårta i Flutingbruket, man hade också anordnat en utställning med exempel på slutprodukter, råvara och bilder från förr till nu.

Prins Bertil invigde 1968
Den officiella invigningen för Gruvöns nya flutingbruk ägde rum 13 september 1968. Dagen till ära fanns Hans kungliga höghet Prins Bertil på plats för att trycka på startknappen. Vid starten beräknades produktionskapaciteten för PM6 till 130 000 ton/år, idag är kapaciteten 250 000 ton/år. Utveckling under de senaste åren har bland annat inneburit att packen har byggts om till att bli helautomatisk. Ytterligare investeringar som kommer att innebära en ökad produktionskapacitet genomförs under hösten.

# Nordic Paper´s koncernchef ser ljust på framtiden

Richard Heiberg berättade om Nordic Paper på en finansfrukost på Stadshotellet i Karlstad.


Han talade om synergieffekter, ett annat ord för samordningsfördelar, som i kronor uppskattats till 30 till 50 miljoner skrev Värmlands Folkblad.
- Förut sålde bruket i Bäckhammar överskottsmassa till ett dåligt pris, medan bruket i Gre­åker köpte massa från externa fabriker.
Han är hoppfull, trots att han märkt att intresset för säckpapper mattats av och tycker att nivån på elpriserna är för hög.
- Jag ser ljust på framtiden. Sedan påverkas vi av den globala marknadssituationen som alla andra och vi kommer inte att göra samma resultat i år som förra året.
Ett framtida område är kassar för matavfall, alltså påsar som ruttnar i takt med maten.
Koncernen består av fyra fabriker och sysselsätter totalt cirka 650 anställda. Bruken i Säffle och Greåker i Norge, där så kallat greaseproof paper tillverkas - papper som sedan blir bland annat bakplåtspapper, och bruken i Bäckhammar och Åmotfors, där kraft paper produceras - papper som sedan går till bland annat matförpackningar, säck- och kasstillverkning och papper till innanmätet på kraftkablar.
Marknaden för bakplåtspapper har vuxit kraftigt. 88 procent går till bakningsmateriel, vilket går att jämföra med 64 procent för sju år sedan.
94,5 procent av Nordic Paper Seffles produkter går på export, en stor del till USA. Kraft papper exporteras till större delen till Sydeuropa. Källa: Värmlands Folkblad. Läs mer på: www.paperprovince.com www.paperprovince.com k.lagerstrom@paperprovince.com www.inova.nu

# Tetra Pak bantar med 40 man

Tetra Pak drar ned på personalstyrkan i Sunne och Skoghall, sammanlagt ska 40 personer bort.

Från januari 2009 planerar Tetra Pak att dra ned personalstyrkan från dagens sexskift till femskift. Ett skiftlag på varje bruk ska bort vilket påverkar 35 tjänster i Sunne och fem i Skoghall. Det skriver DA.
Tetra Pak hoppas kunna lösa eventuell övertalighet med frivilliga avgångar.
- Vi hoppas kunna lösa det med annan skiftgång. För tio år sedan befann vi oss i samma sits, och då löste vi det med att vi gick ner sju procent i arbetstid och sju procent i lön. Ingen behövde gå. Men, det ser tuffare ut den här gången, säger Ronny Larsson, Grafikernas klubbordförande i Sunne till DA./KB

Läs mer på: www.paperprovince.com

# "När kunskap ger resultat ....." Medlemsföretagens syn på The Paper Province.

Det finns olika motiv till att vara medlemsföretag i The Paper Province (TPP). Detta framkommer i den utvärdering om klusterverksamheten i Värmland, som genomförts av Ramböll Management, på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Nutek. "Samverkan för utveckling och tillväxt"

Genom ett enkätutskick till berörda företag i TPP har utvärderingen samlat in information om bland annat hur företagen ser på TPP som klusterinitiativ. 40 företag av 75 utskickade enkäter har svarat. Här ingår tillverkande företag (ca 60 procent), tjänsteföretag (ca 35 procent) samt handelsföretag (ca 5 procent).

Av de responderande företagen producerar 67 procent huvudsakligen för en internationell marknad och ca 31 procent för en nationell marknad.

Bedömning från medlemsföretagen gällande konkreta tillväxteffekter:

Ökad försäljning (31 procent) (jmf. 21 procent - år 2006)

● Lägre kostnader (21 procent) (lika år 2006)

● Ökat antal anställda (12 procent) Den totala ökningen är 330 personer 1/1 - 31/12, 2007.

● Nya investeringar (6 procent) (ingen jämförelsesiffra för år 2006)

Bedömning från medlemsföretagen gällande The Paper Province bidrag till långsiktig förstärkt konkurrenskraft:

● Förbättrade produkter / tjänster (35 procent)

● Nya produkter och tjänster (46 procent)

● Kostnadsfördelar (28 procent)

Bedömning från medlemsföretagen gällande The Paper Province bidrag till hållbarhetsaspekter som (jämställdhet, integration och miljömedvetande):

Ökad jämställdhet (0 procent)

● Ökad integration (6 procent)

● Ökat miljömedvetande (24 procent)

□ 76 procent av de responderande företagen har genomfört en jämställdhetsplan de senaste 5 åren

□ 39 procent har genomfört utbildningsinsatser de senaste 5 åren

□ 82 procent har genomfört en lönekartläggning de senaste 5 åren

Gällande kvinnor i ledningsfunktioner varierar andelen från 0 till 50 procent

□ 33 procent av de svarande företagen har uppgett - att inga kvinnor finns i ledningsfunktion

Häng med The Paper Province till Göteborg och Processteknik- mässan 2008, den 7 oktober? 190 utställare och möjlighet att välja ur konferenspaketen.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad - Göteborg.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.

Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.

Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30

Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt och bra att sätta sig på bussen och "bara" åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur) 350 kr per person (räknat på 50 pers) (faktureras efteråt)

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha

Din anmälan senast den 30 september! Skriv eller faxa till Kjell Lagerström, 054 - 17 79 56,

 

# "SpinOff - en möjlighet för The Paper Province - företagen"

SpinOff drivs vidare av Inova och CTF. "En bra möjlighet för The Paper Province-företagen att få hjälp att identifiera och ta vara på affärsidéer som ligger utanför företagets kärnverksamhet, säger Mats Williams,VD.

SpinOff är en regional satsning som drivs av Stiftelsen Inova i Wermland, med stöd av The Paper Province, Compare, Kompetenscentrum Stål & Verkstad och The Packaging Arena.

Satsningen finansieras av Länsstyrelsen i Värmland inom ramprogrammet Innovation Värmland.

Bilden: SpinOff - möte med Maria Johansson (Compare), Patrik Bångerius (Karlstads universitet), Ann-Sofie Holm (Inova), Sandra Eriksson (The Packaging Arena), Pialill Ring (Stål & Verkstad), Kjell Lagerström, (The Paper Province) och Ulf Lidberg (Compare).

SpinOff - som drivs som ett projekt - går nu in i en ny fas genom ett samarbete mellan Inova och CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet:

  • Heléna Wiktelius (Inova) svarar för marknadsföring av SpinOff mot företagen.
  • Per Kristensson (CTF) är engagerad i behovsanalys, metodik och workshop kring entreprenörskap.

Genom SpinOff erbjuds företagen i Värmland professionell hjälp med att identifiera och ta vara på bra affärsidéer, som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Tanken är att idéerna ska kunna växa av egen kraft och skapa affärer som ett nystartat SpinOff-företag.

SpinOff-stödet är en unik möjlighet som fler företag borde ta vara på - därför kommer nu marknadsföringen att intensifieras av denna regionala satsning.

Inom de flesta företag finns personer med lysande affärsidéer. Idéer som skapar nya affärsmöjligheter och ger ett försprång på marknaden. Tyvärr blir det sällan någonting av idéer om de ligger utanför kärnverksamheten.

Företaget där idén föddes har varken tid eller resurser att ge det stöd som behövs. SpinOff startades som ett stöd för detta - genom att ta vara på affärsidéer som det tidigare inte har funnits resurser att utveckla kan vi underlätta för företag att kliva in på nya marknader.

Läs mer om SpinOff på: www.inova.nu

 

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 6-8/10 och 24-26/11-2008

► Utveckla din förmåga att leda projekt - FULLBOKAD!!

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 19-20/11 och 25-26/11-2008

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 24/9, 20/11-2008

► Mobila arbetsplattformar

Syftet är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha erforderliga kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt framföra liftar. Kursen omfattar åtta timmar under en dag och innehåller 50 % teori och 50 % praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Följande områden omfattas: arbetsmiljölagen, val av lift samt förarkrav, besiktningsregler, uppställning av lift, arbete från lift och transport av lift.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 8/10-2008

SPRÅK:

► Email English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12-13/11-2008

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper - Endast 2 platser kvar innan kursen är fullbokad!!
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Kursdatum: 30/9 och 7/10-2008

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 900 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

► Besök av Vinnova och ett 30-tal internationella gäster, 23 september.

► Åkroken Science Park från Sundsvall besöker regionen 23 - 24 september

► Papermakers Night, 1 oktober, på Elite Stadshotellet, Karlstad. Gästtalare Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso.

► The Paper Province arrangerar en bussresa till Processdagarna på Svenska Mässan i Göteborg  den 7 oktober.

► Frukostmöte den 9 oktober med Midroc Electro AB som värd.