Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0839, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 18:18 CEST

# Munksjö Aspa Bruk satsar en miljard - vill bli självförsörjande på el

- Vi har som målsättning att ligga i den absoluta täten vad gäller energieffektivisering och grön elproduktion, säger Bengt Lindqvist vd för Munksjö Aspa Bruk

Vid Munksjö Aspa Bruk har man målet klart för sig: fabriken ska bli självförsörjande på el. Aspa Bruk ligger i Olshammar, på en udde i norra Vättern och på företagets mark kommer förhoppningsvis snart sex vindkraftverk att snurra. Företaget har investerat i en turbin som tar tillvara energin från sodapannan och man omvandlar sin spillvärme till el med hjälp av Opcon Powerbox.

Mycket har hänt hos Aspa Bruk de senaste åren. För att på ett mer effektivt sätt kunna omvandla spillvärme till el har man investerat i en ny ångturbin som tar tillvara energi från sodapannan. Där den gamla turbinen klarade av ca 55 000 MWh ska den nya turbinen klara drygt 100 000 MWh. De sex vindkraftverken beräknas kunna ge ca 35 000 MWh och spillvärme från blekeriet och indunstningen tros kunna tillföra ytterliggare ca 8000 MWh. Årsförbrukningen av el ligger på ca 125 000 megawatt-timmar och om allt går som planerat kommer Aspa Bruk i perioder att ha ett överskott av el som kan gå ut på elnätet.

- Vi har som målsättning att ligga i den absoluta täten vad gäller energieffektivisering och grön elproduktion, säger Bengt Lindqvist vd för Munksjö Aspa Bruk, som är mycket intresserad av klimatfrågan och anser att det är viktigt att alla försöker att dra sitt strå till stacken.

Läs mer på: www.paperprovince.com  

# Midroc Automation värd för frukostmöte, 9 okt.

Välkommen till frukostmöte arrangerat av Compare och The Paper Province med Midroc Automation som värdföretag, 9 okt. i Karlstad.

Tema: Decenniets största automationsprojekt

Tid & Datum: Torsdag 9 oktober kl. 07.30-09.00
Plats: Mötet hålls på Clarion Plaza och inleds med frukostbuffé
Anmälan: till maria.johansson@compare.se eller k.lagerstrom@paperprovince.com senast den 7 oktober

Under frukostmötet presenteras Midroc Automation och deras tjänster samt LKAB's nya anriknings och kulsinterverk av Johan Skogström - avdelningschef Karlstad och Jonas Bergmark - divisionschef Automation.

Midroc Automation är en division inom Midroc Electro, ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag och vi jobbar bl.a. med: Indutriell automation, IT, kranar, elkraft och elinstallation. Vi kopplar samman process och produktion med avancerad styrning och uppföljning, ända upp till affärssystemnivå. Det kallar vi integrerad automation!

Midroc Automation har kompetens och resurser för kompletta projekt inom:
• Automation (process & produktion)
• Överordnad produktionsstyrning & optimering (MIS/MES)
• Intelligent kraftförsörjning
• Test- och mätsystem

Våra kunder finns inom alla industribranscher med krav på effektiv produktion. Det handlar t.ex. om krav på reglering, styrning, planering och optimering av produktionen. Inom Midroc Automation är vi 140 anställda och omsätter 400 Mkr, hela koncernen är 1 300 medarbetare och omsätter 1,5 miljarder kronor.

Bjud med dina arbetskamrater och passa på att träffa representanter från de båda nätverken!

# Åkroken Sciencepark, Sundsvall besökte Värmland

Under två dagar besökte Åkroken Sciencepark från Sundsvall Värmland och The Paper Province, Compare, The Packaging Arena och The Energy Square.


Åkroken Sciencepark, Sundsvall är ett liknande nätverk av företag och samarbete mellan företag, universitet och offentlighet som The Paper Province och Compare.

De 9 gästerna från Åkroken Sciencepark representerades också från Sundsvalls Kommun, Packaging Mid Sweden, Market Wind International, Xlent och Åkroken Fibre Network. Programmet innehöll dels presentationer från värdarna men också en presentation av det Regionala Utvecklings Programmet från

Bitr. Regiondirektör Lars Christensen. Gästerna hann också med ett antal studiebesök på The Packaging Media Lab (Bergviks Köpcenter), Compare Testlab på Sätterstrand,

The Packaging Greenhouse pilotmaskin och industri-forskningsmiljö samt Karlstads Teknikcenter. Den andra dagen bestod av givande diskussioner och utbyte av erfarenheter från de båda klustren, som kan leda till samarbeten i framtiden.
Läs mer på: www.paperprovince.com 

# Vinnova med 30 - talet utländska gäster besökte The Paper Province

Vinnova och ett 30-tal utländska gäster besökte regionen och bland annat The Paper Province under den gångna veckan. Besöket ingick i ett internationellt utbildningsprogram från Vinnova.

Gästerna var på rundresa i Sverige och på programmet stod också besök på Karlstads universitet och Inova.

Mats Williams från The Paper Province berättade om klustrets utveckling och pågående projekt, och Ingrid Ivars från The Energy Square informerade om deras pågående energieffektiviserings uppdrag massa- och pappersindustrin.

Läs mer på: www.paperprovince.com  

# 15 operatörer från Nordic Paper i Säffle diplomerades

I fredags diplomerades 15 operatörer från Nordic Paper, Säffle.De har under våren och hösten gått en certifieringsutbildning för Massabruks-operatörer, genomfört av The Packaging Greenhouse AB, Karlstad.

Bildtext: På bilden ses från vänster: Anna Persson, Miljöingenjör (tekniskt ansvarig för dammar på Nordic Paper), Martin Bergström, Arbetsledare, Energi / Återvinning, Kristian Thor, Produktionschef, Energi / Åter-vinning och Uno Grimberg, Arbetsledare, Vattenverk / Renseri samt de diplomerade operatörerna
(OBS! Ej i namnordning): Johan Olsson, vattenverk och extern rening, Ulf Danielsson, vattenverk och extern rening, Peter Wärmlund, ångcentralen, Kjell-Åke Klahr, ångcentralen, Peter Dahlgren, ångcentralen,

Ulf Mannerborn, indunstningen, Krister Karlsson, kokeri, Håkan Ellwe, kokeri, Magnus Karlsson, kokeri, Dan-Rune Jansson, blekeri, Jan Hultstrand, blekeri, Henry Johansson, renseri, Roger Pehme, renseri, Michael Karlsson, reserv samt Joakim Nilsson, reserv
Saknas på bild: Göran Gull, Arbetsledare, Kokeri / Sileri och Manne Östlund, Arbetsledare, Blekeri

Denna certifieringsutbildning för Massabruksoperatörer har genomförts under hela 20 dagar (160 timmar). Alla utbildningsdelarna har genomförts på plats hos Nordic Paper i Säffle, vilket sparar kostnader, och har underlättat för att samla ett helt skiftlag, dels genom att den genomförts för ett helt skiftlag i massabruket samtidigt, dels sett till dess upplägg då den behandlat ämnen som gällt alla operatörerna i en gemensam del och de processpecifika delarna i en fördjupningsdel, som genomförts på respektive avdelning var för sig. Utbildningen har ökat den gemensamma kunskapen på respektive avdelning, och ökat förståelsen för hur processerna hänger ihop i ett Massabruk.

Utbildningen har genomförts i två delar: a/ en gemensam del, innehållande: generella avsnitt om massa och papper och vad som gäller för Nordic Paper, nedbrytning av ledningens mål för respektive avdelning, och olika avsnitt kring ekonomi, energi, säkerhet, miljö, kvalitetssystem. Dessutom har man gjort studiebesök hos
Billerud Gruvön.
b/ en fördjupningsdel för respektive avdelning inriktad mot: Kokeriets olika processer, Blekeriets processer, Vattenreningen olika processteg, Renseriets processer och Energi / Indunstningsanläggningens olika processer. Efter utbildningen har man haft 3 kunskapsprov.
Med på diplomeringen var Eva Pettersson, Fabrikschef, Nordic Paper, Säffle, och Veronica Beghello,
Senior Konsult / Utbildningsledare hos The Packaging Greenhouse AB.

The Packaging Greenhouse AB, helägt dotterföretag till The Paper Province, är ett forsknings- och utvecklings-företag, som växt fram runt en unik pilotpappersmaskin, är ett ledande och oberoende företag verksamt inom forskning, utveckling och teknologi. Tjänster och kunskap är baserad kring papperstillverkningsprocessen och slutanvändningen av fiberbaserade material.
Läs mer på: www.thepackaginggreenhouse.com

För ytterligare information: kontakta Veronica Beghello, tel. 054 - 17 13 14 eller Mobil. 070 - 61 13 14

# Stora Enso lanserar ny kartong

Stora Enso presenterar den nya kartongen Performa Alto för högklassiga kartongförpackningar. Kartongen har och en ljus yta som gör den väl lämpad för förpackning av kosmetik- och lyxartiklar. Performa Alto finns i ytvikter från 200 till 350 gsm.

- Performa Alto har utmärkt ljushet, ljushetsstabilitet och vithet. Baksidans släthet möjliggör även att den kan förses med elegant tryck. Kvaliteten är den klart bästa bland marknadens CTMP- och falskartonger och därför marknadsför vi kartongen till förpackning av kosmetika, lyxartiklar och andra högklassiga tillämpningar. Performa Alto erbjuder ett intressant nytt material för våra kunder, säger Öystein Aksnes, marknads- och försäljningsdirektör, Stora Enso Carton Board.

Den lukt- och smakneutrala kartongen lämpar sig också för förpackning av choklad och läkemedel. CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) används i kartongens mellanskikt för att uppnå bättre egenskaper för tryck, konvertering och krävande slutanvändningsområden./KB

Läs mer på: www.paperprovince.com k.lagerstrom@paperprovince.com www.paperprovince.com www.paperprovince.com www.paperprovince.com

Häng med The Paper Province till Göteborg och Processteknik- mässan 2008, den 7 oktober? 190 utställare och möjlighet att välja ur konferenspaketen.

The Paper Province arrangerar en bussresa tur och retur Karlstad - Göteborg.

Avresa från The Paper Province, Karlstad kl. ca 06.00.

Ankomst Göteborg, Svenska Mässan, 09.45.

Hemresa från Svenska Mässan, Göteborg, ca 17.30

Hemkomst till Karlstad, ca 21.15.

Enkelt och bra att sätta sig på bussen och "bara" åka med! Vi stannar i Brålanda för kort kaffepaus både på ditresan och hemresan!

Pris per person (tur och retur) 350 kr per person (räknat på 50 pers) (faktureras efteråt)

Anmälan är bindande! För att få reda på intresset och bokning av busstorlek vill vi ha Din anmälan senast den 30 september! Skriv eller faxa till Kjell Lagerström, 054 - 17 79 56,

# Arctic Paper köper Grycksbo och lägger ned Håfreström

Arctic Paper blir ny ägare av finpappersbruket Grycksbo Paper utnför Falun. I utbyte får säljaren, investeringsfonden Accent Equity 2003, aktier i Arctic Paper motsvarande cirka tio procent av aktiekapitalet. Samtidigt inleds MBL-förhandlingar om nedläggning av Arctic-ägda Håfreströms bruk.

Arctic Paper köper Grycksbo bruk och inleder MBL-förhandlingar om att avveckla Håfreströms bruk i Dalsland. Avsikten är att flytta delar av nuvarande produktion i Håfreström till Grycksbo.

Arctic Paper meddelar dessutom att man planerar en börsnotering i början av 2009 - på Warsawa-börsen - för att finansiera fortsatt expansion inom sina produktsegment. Förvärvet av Grycksbo avslutas i samband med börsintroduktionen.

För några veckor sedan förvärvade Arctic Paper Mochenwangen Papier GmbH, som är Tysklands och en av Europas ledande tillverkare av papper för pocketböcker. Såväl Grycksbos som Mochenwangens sortiment kompletterar det som produceras vid Arctic Papers övriga bruk.

- Genom dessa strukturaffärer får vi nu ett ännu starkare produktsortiment av finpapper och en bred uppsättning välkända varumärken. Grycksbos starka kundstruktur adderar ytterligare ett stort värde. Vi möter också en ökad efterfrågan i våra segment, äger Arctic Papers koncernchef Olle Grundberg och fortsätter:

- Affären ligger väl i linje med vår strategi att växa, organiskt och genom förvärv, i utvalda produktsortiment med distinkta kundgrupper.

Grycksbo Paper har en kapacitet på 260 000 ton per år och kännetecknas av hög effektivitet vad gäller både produktion och energianvändning. Med växling från Håfreström till Grycksbo ökar Arctic Paper-koncernen sin samlade produktionskapacitet med drygt 120 000 ton per år och stärker sin roll som leverantör av bestruket papper. Grycksbo har i G-Print ett mycket starkt varumärke.

Avsikten är vidare att genom Arctic Papers marknadsorganisation utveckla försäljningen av Grycksbos produkter framför allt i Europa.

Håfreström har dragits med förluster under flera år. Analyser inom Arctic Paper visar att de röda siffrorna kommer att bestå. De höga energipriserna anges som den direkta orsaken till nedläggningen.

- Ett nedläggningsbeslut är mycket tungt att ta. Håfreström är en viktig del av såväl vår produktionsbas som marknadsstrategi. Personalen är fantastiskt duktig, och vi har tillsammans genomfört omfattande program som stärkt brukets möjligheter. Vi har de senaste fem åren investerat i ökad produktion och förnyad produktpalett. Men det som till slut knäcker bruket är de höga och stigande energipriserna, säger Olle Grundberg.

- Ökningen av energikostnaden mellan 2005 och 2008 var lika stor som brukets samlade löneutbetalning under förra året. Enbart under de senaste fem åren har Håfreström gjort förluster på flera hundra miljoner kronor. Att genom rationaliseringar kompensera de höjda energipriserna är tyvärr inte möjligt, tillägger Grundberg.

- Däremot är de produkter Håfreström tillverkar uppskattat på den europeiska marknaden. När förhandlingarna med de fackliga organisationerna är avslutade, avser vi därför att flytta delar av produktionen för varumärket Arctic till Grycksbo och i ordnade former avveckla verksamheten i Håfreström.

Köpet av Grycksbo förutsätter konkurrensmyndigheternas godkännande. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# ÅF möblerar om och drar ner i Finland

Teknikkonsulten ÅF möblerar om i sin organisation. Fyra divisioner blir tre, och samtidigt lägger ÅF ned verksamheten inom massa- och papper i Finland.

ÅF´s divisioner Infrastruktur och System går samman och bildar en av Europas största aktörer på marknaden för infrastrukturella konsulttjänster. Den integrerade divisionen, som kommer heta Infrastruktur, får över 1500 medarbetare. Ny chef för division Infrastruktur blir Johan Olsson, tidigare chef för division System.

För att svara på kundernas behov och tillvarata maximala synergier flyttas 80 konsulter inom Elkraft över från division Infrastruktur till division Engineering. Samtidigt samlas ÅFs kompetenser inom massa och papper till division Engineering, innebärande att 170 konsulter går från division Process till division Engineering. Division Engineering är norra Europas ledande industrikonsult och härmed förstärks leveransen mot processindustrin ytterligare, heter det i ett pressmeddelande från ÅF.

Division Process bildar därmed en renodlad internationell energikonsultverksamhet med pågående uppdrag i 40 länder. Division Process byter följaktligen även namn till Energi. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 6-8/10 och 24-26/11-2008

► Utveckla din förmåga att leda projekt - FULLBOKAD!!

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 19-20/11 och 25-26/11-2008

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 24/9, 20/11-2008

► Mobila arbetsplattformar

Syftet är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha erforderliga kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt framföra liftar. Kursen omfattar åtta timmar under en dag och innehåller 50 % teori och 50 % praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Följande områden omfattas: arbetsmiljölagen, val av lift samt förarkrav, besiktningsregler, uppställning av lift, arbete från lift och transport av lift.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 8/10-2008

SPRÅK:

► Email English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12-13/11-2008

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper - Endast 2 platser kvar innan kursen är fullbokad!!
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Kursdatum: 30/9 och 7/10-2008

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 900 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på

tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida:

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

 

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

► Papermakers Night, 1 oktober, på Elite Stadshotellet, Karlstad.  Gästtalare Christer Ågren, Sverigechef för Stora Enso.

► The Paper Province arrangerar en bussresa till Processdagarna på Svenska Mässan i Göteborg den 7 oktober. Boka plats i bussen nu till k.lagerstrom@paperprovince.com

► Frukostmöte den 9 oktober med Midroc Automation AB som värd.