Paper Province

VECKANS NYHETSBREV, W0914, FRÅN THE PAPER PROVINCE

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 17:29 CEST

Succé igen för HOTspot på Karlstads universitet

Den 2 april var det dags för årets arbetsmarknadsdag, HOTspot, på Karlstads universitet. Detta är ett bra exempel på universitetets samverkan med näringsliv och kringliggande regioner. The Paper Province var även i år huvudsponsor och samarbetspartner.

Årets HOTspot-dag hade lockat ett 90 - tal utställare som fick informera om framtida arbetsplatser, praktikplatser, examensarbeten. Det var det tolfte året som HOTspot arrangeras på Karlstads universitet.

I år var det rekorddeltagande från The Paper Province medlemsföretag och tolv företag fanns tillsammans i lokalen Transforum. Målet med dagen är att skapa en mötesplats där företag, organisationer, kommuner och föreningar har chansen att knyta kontakter med framtidens medarbetare.

Varför engagerar sig The Paper Province som huvudsamarbetspartner på HOTspot?

Vi vill att alla studenter skall känna till att pappers- och massaindustrin är en stark bransch i regionen och att den står sig i konkurrensen med andra branscher om framtidens arbeten. Det är viktigt för både företag och studenter att hela tiden ha en naturlig dialog och kontakt med varandra, som t ex . genom kontaktsamtalen på arbetsmarknadsdagen.

Följande medlemsföretag i The Paper Province fanns med i utställarlistan: Billerud Gruvöns Bruk, Etteplan Industriteknik, FB Engineering, Metso, Pöyry, Rexcell Tissue & Airlaid, Rottneros Bruk, Somas Instrument, Stora Enso Skoghall, SWECO, Tieto och ÅF.


Inbjudan till nätverkslunch om utvärdering av internkommunikation

Informatörsnätverket i Värmland inbjuder till nätverkslunch fredag 24 april då Nina Engdahl - delägare i och VD för Attityd i Karlstad AB - berättar om Attityds sätt att mäta information, hur den används internt i ett företag och hur mätningen kan användas som ett strategiskt verktyg för utveckling av internkommunikationen.

Plats: Claessons Restaurang, Våxnäsgatan 10, Karolinen, Karlstad.
Datum: Fredag den 24 april.
Tid: kl. 11.30 - 13.00
Anmälan: senast den 21 april till Kjell Lagerström, k.lagerstrom@paperprovince.com
Kostnad: Lunchen kostar 80 kr! Ta med jämna pengar!

"Utvärdering av internkommunikation"
Nina Engdahl, Attityd i Karlstad AB som genomför marknadsundersökningar och marknadsanalyser som ger kunden ett strategiskt beslutsunderlag:

"Som informatör förstår du vikten av en väl fungerande internkommunikation. Men som allt annat kan den förbättras och detta kan ske tillsammans med medarbetarna i organisationen, dvs mottagarna (och ibland även sändarna) av informationen. Ett verktyg för denna dialog med medarbetaren kan vara att mäta hur informationen används, vilka kanaler som fungerar, om budskapet/informationen når fram och hur den används. Vi på Attityd ser mätningen som ett strategiskt verktyg för utveckling av internkommunikationen. Vi presenterar kortfattat vad en mätning kan innehålla, hur den kan genomföras samt hur resultaten kan användas för att förändra/förbättra internkommunikationen. Att gå från resultat i en mätning till en förbättrad internkommunikation".

Välkommen till Miljömötet för skogsindustrin, 6 - 7 maj, 2009 i Karlstad

Miljömötet för skogsindustrin är en mötesplats för dig som är branschföreträdare, leverantör, lagstiftare, granskare, miljörevisor, men även för dig som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen inom Norden. Miljömötet är ett forum/en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas.

Formatet på mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform liksom kunskapsöverföring genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri.

Program:
5 maj - Get-together

19.00 Drop-in på Bishops Arms, Elite Stadshotellet
Välkommen att bara titta in och slå dig ner en stund!

6 maj Seminarium
08.30 - 08.55 Inregistrering och kaffe

08.55 - 09.00 Välkommen! Mats Williams, The Paper Province

09.00 - 09.30 Svensk miljöteknik som drivkraft för industrin Berit Gullbransson, SWENTEC
09.30 - 10.00 Vattendirektivet - Information och möjligheter att påverka!
Karin de Beer Länsstyrelsen i Värmland
10.00 - 10.30 "Återanvändning av avfall på och utanför deponin - kommande handbok och möjligheter"
Martijn van Praagh, SWECO
10.30 - 10.50 Kaffe

10.50 - 11.50 Workshop

12.00 - 13.00 Lunch Karlstads Teknikcenter

13.00 - 13.30 Reningsprocesser och Biogasproduktion Mattias From-Aldaron fr. Karlstads universitet


13.30 - 14.00 En applikation på anaerob behandling av avloppsvatten Pär Lindström och

Göran Mårtensson från VA-Ingenjörerna
14.00 - 14-20 Kaffe

14.20 - 14.50 Lagring och transporter av CO2 Martin Sjölund, Vattenfall


14.50 - 15.20 CO2 fångst - omvandling till ny råvara Arne Råheim, OREEC, Norge


15.20 - 15.50 Förstärkning av vägar med flygaska - EU-projekt Claes Ribbing SIG


15.50 - 16.20 Rötning av biologiskt slam från massa- och pappersbruk - erfarenheter från ett pågående

Värmeforskprojekt Fredrik Nilsson, Pöyry och Jörgen Ejlertsson, Scandinavian Biogas Fuels
16.20 - 17.20 Workshop

17.20 - 17.30 Summering The Paper Province, Mats Williams

19.00 Middagsbuffé Vintermatsalen, Elite Stadshotellet. Välkommen - föranmälan krävs!

7 maj Seminarium
08.30 - 09.00 Rening av restprodukter blir nya produkter Alina Stoica, Karlstads universitet


09.00 - 09.30 GoBiGas-projektet, biogasproduktion genom förgasning av restprodukter från skogen

Ingemar Gunnarsson, Göteborgs Energi

09.30 - 10.00 Miljön i nya perspektiv!

10.00 - 10.20 Kaffe

10.20 - 10.35 Product Carbon Footprints - erfarenheter, utveckling Ola Svending, Stora Enso Research
10.35 - 10.45 Premiärtur på nya torget! The Energy Square

10.45 - 11.45 Workshop


11.45 - 12.00 Summering - Avslutning Mats Williams, The Paper Province

12.00 - 13.00 Lunch Karlstads Teknikcenter

Läs mer på: www.paperprovince.com Hämta även din anmälningsblankett från hemsidan!

Skanova presenterades på frukostmöte för Compare och The Paper Province

Skanova - leverantör av nätkapacitet till teleoperatörer - var värd när Compare och The Paper Province höll frukostmöte med ett 30-tal deltagare.

Skanova presenterades på frukostmötet 3 april av Malin Persson (informationsansvarig), Maria Thörn (Service Quality Manager) och Erica Karlsson (ledare för Skanova Driftledning).

''Skanova är ett nätbolag inom TeliaSonera-koncernen - men vi säljer alla våra produkter till alla teleoperatörer, inklusive Telia, på likvärdiga villkor'', betonade Erica Karlsson som är ledare för Skanova Driftledning i Karlstad.

Skanovas bildades 1 januari 2008 som ett eget infrastrukturbolag för att erbjuda alla operatörer på den svenska marknaden grossisttjänster som oförädlade koppar- och fiberbaserade kapacitetsprodukter.

''Vår nisch är att sälja tillgång till den svenska teleinfrastrukturen - koppar, fiber och optisk kabel - till både stora och små teleoperatörer'', fortsatte Erica Karlsson.

Skanovas nät i Sverige består idag av en miljon kilometer kopparnät med sex miljoner kopparaccesser till nästan lika många slutkunder.

''Utan oss tystnar Sverige eftersom det mesta idag är beroende av telekommunikation'', sade Erica Karlsson och förklarade vad som görs för att förhindra avbrott - och vad som görs när det ändå sker: ''Vi har ständig övervakning av näten och beredskap för insatser - och för att klara mer omfattande störningar som vid exempelvis stormen Gudrun har vi en central driftsledning som knyter ihop alla berörda aktörer i sådana situationer''.

Skanova har idag cirka 700 anställda på 17 orter i Sverige varav ett 30-tal i Karlstad som arbetar inom produktion och driftsledning.

Arctic Paper investerar i Mochenwangen

Arctic Paper investerar cirka åtta miljoner euro, över 80 miljoner kronor, i sitt tyska pappersbruk Mochenwangen. Investeringarna gäller högre kapacitet, bättre kvalitet och effektivitet och miljöförbättrande åtgärder.

Investeringarna i Mochenwangens bruk genomförs under slutet av 2008 och början av 2009. Den största enskilda satsningen är en investereing i en av pappersmaskinerna, PM3, på 4,5 miljoner euro. En ny press har installerats, som kommer att öka maskinens hastighet. Efter en månad i drift har PM3-maskinens kapacitet redan ökat med tio procent, och när allt körs enligt planerna kommer den att vara 40 procent högre än tidigare. PM3 Mochenwangen tillverkar både bokpapper och tekniskt papper.

En annan större investering är brukets egna kraftstation. Den befintliga ångpannan förbättrades i slutet av fjolåret för att öka effektiviteten och få avsevärt bättre utsläppsvärden.

- Ångpannan har varit i drift sedan början av februari, och resultatet överträffar till och med våra förväntningar, säger Jürgen Helbig, VD vid Arctic Paper Mochenwangen.

För närvarande pågår ett antal investeringar i olika delar av fabriken i syfte att öka produktionseffektivitet och produktkvlitet.

- Vårt fokus framöver är att öka kapaciteten för slipmasseanläggningen, så att vi kan utveckla tillverkningen av vårt bokpapper ytterligare, när efterfrågan vänder uppåt igen, förklarar Jürgen Helbig. Även om de rådande tiderna är en utmaning för finpappersindustrin, känner vi oss trygga med vår starka produktportfölj. Genom att vi är en av få tillverkare av FSC- och PEFC-certifierat papper för pocketböcker, har vi en attraktiv produkt att erbjuda till och med på svagare marknader.

Den största marknaden för Arctic Paper Mochenwangen är Tyskland, med ungefär 60 procent av försäljningen. Andra betydande marknader är Frankrike, Spanien, Italien och Storbritannien.

Läs mer på: www.paperprovince.com

30 mkr i uppföljningsorder till rysk olje- och gasindustri för ledande miljöteknik

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Svenska Rotor Maskiner (SRM) fick för drygt ett år sedan en genombrottsorder på kompressoraggregat för hantering av naturgas åt ett av Rysslands största oljebolag. SRM har nu vunnit en upphandling från samma kund på ca 30 mkr, vilket innebär SRM:s hittills största exportorder.

De tre aggregaten byggs av Opconbolaget REF Tech och är ett exempel på de nya affärer och synergier som skapas inom Opcons snabbast växande affärsområde Renewable Energy.

SRM:s kompressorsystem är konstruerat för att passa i olika processer i olje- och gasindustrin och syftar till att tillvarata gas som tidigare har facklats upp, samtidigt som den möjliggör urskiljning av H2S för produktion av bl.a. vätgas och omhändertagande av svavel. Idag facklas gas utan att energivärdet tas till vara och med stora skador för miljön i form av utsläpp av bl.a. växthusgaser. Innehåller gasen stora mängder svavel (20 % H2S i detta fall) leder facklingen också till ökad försurning vilket är ett stort problem i delar av Ryssland.

- Vi börjar nu se konkreta resultat av vår satsning på den ryska marknaden som är en viktig del i vår internationaliseringsstrategi. Det här är en första uppföljningsorder till samma anläggning. Men vi förväntar oss även order på ännu större värden dit, längre fram i deras investeringscykel. Det ger en fingervisning om potentialen i den här typen av kunder. Enbart för den här typen av aggregat talar vi om potentialer på väl över 100 mkr bara till den här och liknande anläggningar. Kunden har fler anläggningar där tekniken kan användas
och ett intresse av andra av våra produkter och system för
energieffektivisering, som till exempel Opcon Powerbox, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

Läs mer på: www.paperprovince.com

PÅ GÅNG I KOMPETENSCENTRUM......

Grundkurs i Kemisk Massateknik

I samarbete med The Paper Province arrangerar The Packaging Greenhouse en baskurs i kemisk massateknik.

Mål:

Kursen ger en överblick över kemisk massatillverkning. Deltagarna har efter kursen en förståelse och kunskap över grunderna i de olika ingående processtegen, från vedhantering till kemikalieåtervinning.

Målgrupp:

Personal inom drift, utveckling, projektledning processupport, konstruktion och processdimensionering.

Plats: Karlstad

Kusstart: 12 - 14 maj, 2009.

Anmälan görs till: KOMPETENSCENTRUM, Camilla Falck 054- 17 79 48 eller c.falck@paperprovince.com

Kommande kurser under våren i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

● Utveckla din förmåga att leda projekt, 22/4

● Produktionsekonomi, 28/4

● Email English 6/5

● Ekonomi för icke ekonomer steg 2, 2/9

● Heta arbeten, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

● IT-utbildningar, kontakta KOMPETENSCENTRUM för kursdatum

Läs mer på:www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Karvinen efterlyser samarbete

Stora Enso drabbades av en hög kostnadsinflation under hela 2008, framför allt avseende kostnader för virke och energi. Under första halvåret var marknadssituationen stabil, men mot slutet av året började den hastigt försämras. Det var Stora-chefen Jouko Karvinens budskap på bolagsstämman, där han också öppnade för nya samarbetsformer för att bemästra den akuta marknadsproblematiken.

För att möta den utmanande situationen vidtog Stora Enso enligt Karvinen snabba åtgärder och minskade pappers- och kartongproduktionen med 15 procent redan under fjärde kvartalet. Sedan dess har koncernen begränsat produktionen ytterligare till uppskattningsvis 20 procent under första kvartalet 2009 för att trygga det operativa kassaflödet.

- Pappersindustrin befinner sig nu i en allvarlig situation, särskilt i Finland, underströk Jouko Karvinen i sitt tal på bolagsstämman, som ägde rum den 1 april. Våra rörliga kostnader har skjutit i höjden, snabbare än vad vi har kunnat minska våra fasta kostnader med hjälp av de drastiska nedskärningsprogrammen. Anledningarna är många, från effekten av ryska virkestullar till energibeskattningen.

Karvinen öppnade för samarbete för att bemästra den svåra marknadssituationen:

- Med den dramatiska nedgången på marknaden är problemet för närvarande så stort, att ingen kan lösa det på egen hand. Det vi behöver nu är nya verksamhetsmodeller och flexibilitet på alla områden. Antingen kan vi tvista i all oändlighet om hur vi ska fördela den alltmer krympande kakan eller arbeta ihop för att återigen göra den större och dela på den, sa han.

- I en situation med dramatiskt minskad efterfrågan allokerar Stora Enso kundernas order till de bruk och maskiner som har lägsta kostnader, oberoende av
land eller ort. Inom segmentet sågverk och vissa pappersslag har detta inneburit att produktionen har fortsatt vid våra bruk i Sverige, Belgien, Tjeckien och Ryssland, medan bruken i Finland och Tyskland har fått göra driftsuppehåll.

Läs mer på: www.paperprovince.com

Opcon och CoGen tecknar samarbetsavtal för CO2-fri el till Australien

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett samarbetsavtal avseende försäljning av Opcon Powerbox i Australien med CoGen Power (CoGen) som marknadsför system för återvinning av spillvärme.

CoGen är ett nystartat ''green-tech''-bolag som specialiserar sig på elproduktion och återvinning av spillvärme med utgångspunkt i Opcon Powerbox. CoGens målsättning är att inom fem år installera 170 MW av denna nya bränsle- och utsläppsfria elproduktion hos kunder. Varje Opcon Powerbox har en effekt på upp till 0,7 MW.

CoGen fokuserar initialt på den 2,3 miljoner km² stora yta, motsvarande fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields och inte är kopplade till stamnätet (South Western interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala center, där elförsörjningen nästan uteslutande sker med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen
uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh).

- Bara i delstaten Western Australia har vi mer än 300 gruvor som inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer kan det finnas plats för uppåt åtta Opcon Powerbox. Och det är bara i gruvsektorn. Lägg till alla avlägsna orter och regionala center som försörjs av fossileldade aggregat
så ser man vidden av vilka besparingar den här gröna teknologin kan innebära för såväl våra kunder som miljön, säger Ross Smith, vd
CoGen.

- Genom Opcon Powerbox och dess system för att återvinna spillvärme från termisk energi som annars skulle gått förlorad kommer CoGen ta ny bränsle- och utsläppsfri elproduktion till Australien. Vi planerar att installera minst 170 MW av den här nya bränsle- och utsläppsfria elproduktionen hos kunder under den närmaste fem åren, säger Ross Smith.

Opcon Powerbox producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

- Det här samarbetet med CoGen, med sin starka koppling till gruvindustrin, ger Opcon en kunnig och fokuserad partner i Australien med dess stora avstånd och höga elpriser. Vad Opcon Powerbox erbjuder i form av CO2-fri elproduktion kommer att vara mycket attraktivt för alla dessa kunder som inte är uppkopplade mot stamnätet. Det är också ett exempel på hur Opcon steg för steg ökar vår internationella närvaro och bygger en marknad för vår nya teknologi för återvinning av spillvärme, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

Läs mer på: www.paperprovince.comEka lägger ned fabrik

Akzo Nobelägda Eka Chemicals lägger ned sin produktionsanläggning för natriumklorat i norska Mo i Rana. 31 anställda blir av med jobbet.
Eka Chemicals genomför nu ett program för optimering av natriumkloratproduktionen i Europa till följd av det rådande läget inom massa- och pappersindustrin, där natriumklorid används som blekkemikalie. Bolaget lägger ned produktionsanläggningen i norska Mo i Rana, vilket innebär att 31 anställda blir av med jobbet.

- Nedläggningen av anläggningen i Mo i Rana är givetvis beklaglig men dessvärre helt nödvändig och kommer innebära att vi förlorar 31 anställda som har utfört ett utomordentligt bra jobb, säger Eka Chemicals europachef, Johan Landfors.

Bolaget uppger att ytterligare åtgärder kommer att genomföras för att minska kostnaderna i form av omflyttning av produktionskapacitet. Hur dessa omflyttningar ser ut och hur de påverkar den svenska verksamheten är dock oklart.

De anställda och facket i Mo i Rana har informerats om omstruktureringen.

Eka Chemicals huvudprodukter är blekkemikalier, papperskemikalier och system till massa- och pappersindustrin. Bolaget hade 2 718 anställda i 28 länder och en omsättning på 9 728 miljoner kronor under 2008.

Läs mer på: www.paperprovince.com

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 78 företag med mer än 8 300 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD, på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer:

Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

www.paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu:

► Frukostmöte med Tieto Forest, den 23 april

► Miljömöte för skogsindustrin, 2009, hålls den 6-7 maj i Karlstad

► Årsstämman för The Paper Province medlemsföretag, 12 maj, KTC

► Frukostmöte med Logica den 13 maj

►Frukostmöte med Citec KPA Engineering, 18 juni